Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 161  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0072332^"
 1. GLADYS, Adrián. Plnenie cieľov stratégie Európa 2020 v Európskej únii a na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2021. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. JANKOVIČOVÁ, Lucia. Ekonomické a právne dopady brexitu : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2021. 71 s.
  kniha

  kniha

 3. DVORŠČÍKOVÁ, Simona. Hospodárska súťaž : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2021. 83 s.
  kniha

  kniha

 4. LENNEROVÁ, Ivana. Dopad pandémie na spotrebiteľské správanie sa v podmienkach SR a ČR. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-5] online. VEGA V-20-165-00.
  článok

  článok

 5. LENNEROVÁ, Ivana. Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-4] online. VEGA V-19-150-00.
  článok

  článok

 6. MUCHOVÁ, Eva. Fiškálny rámec Európskej únie a post-covidové výzvy. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 120-126 online. KEGA 035EU-4/2020 (50%), VEGA 1/0356/19 (50%).
  článok

  článok

 7. ADAMOVSKÝ, Peter. Teoretické aspekty organizácie post-rastovej firmy. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 6-11 online.
  článok

  článok

 8. DARMO, Ľubomír. Priame zahraničné investície v období pandémie Covid-19. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 27-37 online. VEGA 1/0664/20 (50%), VEGA 1/0356/19 (50%).
  článok

  článok

 9. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Konkurenčné výhody SR a krajín V4 v porovnaní s EÚ. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 12-17 online. VEGA 1/0664/20.
  článok

  článok

 10. NOVÁK, Marcel. Finančná gramotnosť Slovákov: dotazníkový prieskum versus HFCS. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 127-135 online. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok