Výsledky vyhľadávania

 1. LENNEROVÁ, Ivana. Migrácia ako spoločenský fenomén. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 121-129 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. LENNEROVÁ, Ivana. Analysis of the Consequences of the UK's Departure from the EU, with an Emphasis on Slovakia. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 117-123 online. VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 3. VESELÁ, Mária. Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti vo vybranom okrese SR : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha

 4. MOLNÁR, Lukáš. Úloha médií pri formovaní politického názoru občanov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha

 5. LENNEROVÁ, Ivana. Economic Situation of Seniors in Slovak Republic. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 244-251 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 6. LENNEROVÁ, Ivana. Migranti ako poberatelia sociálnych dávok. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 65-71 CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 7. LENNEROVÁ, Ivana. Migrácia a jej dopady na trh práce prijímajúcej krajiny. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 72-78 CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 8. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia praktikum: Ekonomická teória 2. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 231 s. [5,95 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-895-9. [Počet ex. : 45, z toho voľných 13, prezenčne 22]
 9. MAGAČOVÁ, Monika. Komparácia produktov elektronického bankovníctva vo vybraných bankách v SR : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2017. 104 s.
  kniha

  kniha

 10. SZABÓOVÁ, Lucia. Ekonomické a právne dopady migrácie na cieľové krajiny : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha