Výsledky vyhľadávania

 1. SIMIONESCU, Mihaela et al. The Effects of European economic integration and the impact of Brexit on the UK immigrants from the CEE countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 29-47.
  článok

  článok


 2. KABÁT, Ladislav - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - VINCÚROVÁ, Zuzana. Vybrané ukazovatele o podnikateľských subjektoch pôsobiacich na Slovensku v rokoch 2010-2012. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2015. ISSN 1335-5813, 2015, roč. 15, č. 2, s. 24-29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200100/FM-2-2015-VNUTRO_WEB.pdf>
  článok

  článok


 3. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela - VINCÚROVÁ, Zuzana. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2015, roč. 20, č. 6-7, s. 4-446.
  článok

  článok


 4. KABÁT, Ladislav - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - VINCÚROVÁ, Zuzana. Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 160 s. Ekonómia, 466. ISBN 978-80-8078-608-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 5. BRNOVÁ, Miroslava et al. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1335-1583, 2012, č. 7-8, s. 13-464.
  článok

  článok


 6. BRNOVÁ, Miroslava et al. Zákon o dani z príjmu s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1335-1583, 2011, č. 6-7, s. 11-456.
  článok

  článok


 7. LACKOVÁ, Martina - VINCÚROVÁ, Zuzana. Aktuálne otázky harmonizácie daní v kontexte EÚ so zameraním na priame dane. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania, 2011. ISSN 1337-4990, 2011, roč. 5, č. 1, s. 26-42.
  článok

  článok


 8. LACKOVÁ, Martina - VINCÚROVÁ, Zuzana. Aktuálne otázky harmonizácie daní v kontexte Európskej únie so zameraním na priame dane. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 291-303.
  článok

  článok


 9. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - VINCÚROVÁ, Zuzana. Analýza vývoja poskytovania štátnej pomoci v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2011. ISSN 1337-4990, 2011, roč. 5, č. 2, s. 152-164.
  článok

  článok


 10. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.