Výsledky vyhľadávania

 1. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 2. STRÁŽOVSKÁ, Helena et al. Ekonomické procesy v obchodnom podnikaní. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 420 s. [18,78 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-15-7. [Počet ex. : 27, z toho voľných 22, prezenčne 4]
 3. HVIZDOVÁ, Eva, ml. - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Manažment v podnikovej praxi. Recenzenti: Viera Čihovská, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 265 s. [14,08 AH]. ISBN 978-80-225-3531-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 4. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. [Manažment znalostí: personálne a technologické perspektívy]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 20, s. 672-673. Recenzia na: Manažment znalostí : personálne a technologické perspektívy / Eva Hvizdová, Andrej Miklošík. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3384-3.
  článok

  článok

 5. HASPROVÁ, Mária. [Manažment znalostí: Personálne a technologické perspektívy]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 19, s. 502-503. Recenzia na: Manažment znalostí : personálne a technologické perspektívy / Eva Hvizdová, Andrej Miklošík. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3384-3.
  článok

  článok

 6. HVIZDOVÁ, Eva, ml. - MIKLOŠÍK, Andrej. Manažment znalostí : personálne a technologické perspektívy. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 150 s. [7,50 AH]. ISBN 978-80-225-3384-3. [Počet ex. : 21, z toho voľných 17, prezenčne 4]
 7. HVIZDOVÁ, Eva, ml. Riadenie ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike : (prípadové štúdie na predmety manažment ľudských zdrojov a manažment obchodnej firmy). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 95 s. [5,325 AH]. ISBN 978-80-225-3174-0. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 8. MICHÁLKOVÁ, Anna. [E-business v službách]. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 77-78. Recenzia na: E-business v službách / Dana Benešová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2891-7.
  článok

  článok

 9. MIKLOŠÍK, Andrej. [Riadenie ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 13, s. 162-163. Recenzia na: Riadenie ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike : (prípadové štúdie na predmety manažment ľudských zdrojov a manažment obchodnej firmy) / Eva Hvizdová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3174-0.
  článok

  článok

 10. KITA, Pavol. [Riadenie ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 317-318. Recenzia na: Riadenie ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike : (prípadové štúdie na predmety manažment ľudských zdrojov a manažment obchodnej firmy) / Eva Hvizdová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3174-0.
  článok

  článok