Výsledky vyhľadávania

 1. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Pavol Andrejovský, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 137 s. ISBN 978-80-225-4524-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 2. ANDREJKOVÁ, Lucia. Ekonomické aspekty využívania vybraných prírodných zdrojov vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 3. BODYOVÁ, Laura. Ekonomické aspekty využívania vybraných prírodných zdrojov vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 4. GIRGOŠKOVÁ, Monika. Ekonomické a environmentálne aspekty využívania vybraných prírodných zdrojov vo výrobnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 5. MACKO, Michal Daniel. Zhodnotenie marketingovej výkonnosti vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 6. BARTOVÁ, Bibiána. Ekonomické zhodnotenie využívania marketingových nástrojov pri riešení problémov pri predaji špecifických výrobkov strojárskeho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 7. BOCHYN, Marián. Ekonomické zhodnotenie využívania marketingových nástrojov pri riešení problémov podniku pri predaji špecifických výrobkov zo skla : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 8. REPKOVÁ, Rebeka. Možnosti využívania ekonomických nástrojov environmentálnej politiky vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 9. SUKEĽ, Maroš. Ekonomické aspekty využívania obnoviteľných zdrojov s ohľadom na výrobu bioplynu a podporu predaja elektrickej energie : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 10. UHRÍNOVÁ, Michaela. Ekonomické zhodnotenie vybraných nástrojov podpory predaja vo vybranom podniku a dopad zmien na podnik v súvislosti so zmenami prostredia v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha