Výsledky vyhľadávania

 1. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Pavol Andrejovský, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 137 s. [6,85 AH]. ISBN 978-80-225-4524-2.

 2. MIGAĽOVÁ, Radka. Ekonomické a environmentálne aspekty spracovania biomasy pre energetické účely vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2017. 62 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. LAPIHUSKOVÁ, Viktória. Ekonomické zhodnotenie využívania marketingových nástrojov pri riešení problémov zamestnávania v podniku služieb : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2017. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. BENČEKOVÁ, Michaela. Ekonomické a environmentálne aspekty využívania vybraných obnoviteľných zdrojov pre energetické účely : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2017. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Pavol Andrejovský, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 123 s. [6,15 AH]. ISBN 978-80-225-4411-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 6. KOHULÁKOVÁ, Gabriela. Ekonomické zhodnotenie využívania vybraných nástrojov podpory predaja v skúmanom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2017. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. ONISIK, Milan. Ekonomické aspekty využívania vybraných prírodných zdrojov vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2017. 49 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. MAJERNÍK, Milan et al. Environmentálna podniková ekonomika. Recenzenti: Vojtech Dirner, Juraj Ladomerský, Peter Adamišin. 1. vyd. Košice : Typopress, 2017. 249 s. [12,52 AH]. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-80-8129-080-0. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 2]

 9. MAJERNÍK, Milan et al. Evaluation of "green" business growth and economy in Slovakia using international indicators. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 3, pp. 1451-1459 online. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok


 10. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Kvalita života a udržateľný hospodársky rast. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 77-81 online. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok