Výsledky vyhľadávania

 1. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Kvalita života a udržateľný hospodársky rast. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 77-81 online. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok


 2. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Zelená ekonomika možnosť udržateľného ekonomického rastu. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 77-81 CD-ROM. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok


 3. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Index environmentálnej výkonnosti ako možnosť hodnotenia udržateľného ekonomického rastu. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 82-87 CD-ROM. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok


 4. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LUKÁČ, Jozef. Možnosti financovania vybraných aktivít prostredníctvom operačného programu rybné hospodárstvo. In Nové trendy v manažmente a marketingu. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu IV. : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z vedeckého workshopu : 5. - 6. október 2017, Zámutov, Slovensko [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4458-0, s. 95 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. MIGAĽOVÁ, Radka. Ekonomické a environmentálne aspekty spracovania biomasy pre energetické účely vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2017. 62 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. LAPIHUSKOVÁ, Viktória. Ekonomické zhodnotenie využívania marketingových nástrojov pri riešení problémov zamestnávania v podniku služieb : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2017. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. BENČEKOVÁ, Michaela. Ekonomické a environmentálne aspekty využívania vybraných obnoviteľných zdrojov pre energetické účely : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2017. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Pavol Andrejovský, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 123 s. [6,15 AH]. ISBN 978-80-225-4411-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. KOHULÁKOVÁ, Gabriela. Ekonomické zhodnotenie využívania vybraných nástrojov podpory predaja v skúmanom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2017. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. ONISIK, Milan. Ekonomické aspekty využívania vybraných prírodných zdrojov vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2017. 49 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha