Výsledky vyhľadávania

 1. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Quantification of Educational Process Parameters Using New Technologies. - Registrovaný vo: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 77-80 online. KEGA 026 EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. ČERNEGOVÁ, Daniela. Hodnotenie návratnosti investičných aktivít vo vybranom podniku a ich prispôsobovanie zmenám prostredia v súlade s environmentálnym rozvojom : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 3. CHROBÁK, Marián. Hodnotenie návratnosti investičných aktivít vo vybranom podniku služieb v súlade s regionálnym rozvojom : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 4. IMERI, Jakub. Ekonomické a environmentálne aspekty využívania vybraných obnoviteľných zdrojov pre energetické účely : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 5. MOŠKOVÁ, Juliána. Ekonomické aspekty využívania vybraných prírodných zdrojov vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. BENČEKOVÁ, Michaela. Ekonomické a environmentálne aspekty využívania vybraných obnoviteľných zdrojov pre energetické účely vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 7. GIRGOŠKOVÁ, Lucia. Hodnotenie návratnosti investičných aktivít vo vybranom podniku a ich prispôsobovanie zmenám prostredia v súlade s environmentálnym rozvojom : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 8. TOMČIOVÁ, Mária. Ekonomické a environmentálne aspekty spracovania druhotných surovín a ich materiálové zhodnocovanie vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 9. HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Indexy kvality života. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 34-38 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. HAJDUOVÁ, Zuzana - LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Nákladový controlling. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 29-33 CD-ROM.
  článok

  článok