Výsledky vyhľadávania

 1. BAUMÖHL, Eduard et al. Networks of volatility spillovers among stock markets. In KIER Working Papers [elektronický zdroj]. - Kyoto : Institute of Economic research, 2016, may 2016, no. 941, pp. 1-47 online. APVV-0666-11, APVV-14-0357, VEGA 1/0392/15.
  článok

  článok


 2. VÝROST, Tomáš. Country effects in CEE3 stock market networks. - Registrovaný: Web of Science. In International days of statistics and economics. Conference. The 10th international days of statistics and economics : conference proceedings : September 8–10, 2016; Prague, Czech Republic. - Slaný : Melandrium, 2016. ISBN 978-80-87990-10-0, pp. 2027–2036. APVV-0666-11, APVV-14-0357, VEGA 1/0392/15.
  článok

  článok


 3. Economic policy in a dynamic environment. Joint annual meeting. Economic policy in a dynamic environment : book of abstracts : joint annual meeting of the Slovak Economic Association and the Austrian Economic Association (NOeG-SEA 2016) in cooperation with the University of Economics in Bratislava : Bratislava, may 27-28, 2016 [elektronický zdroj]. Editors: Martin Kahanec ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : EKONÓM, 2016. online [54 s., 4,92 AH]. ISBN 978-80-225-4247-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. BAUMÖHL, Eduard et al. Networks of volatility spillovers among stock markets. In Economic policy in a dynamic environment. Joint annual meeting. Economic policy in a dynamic environment : book of abstracts : joint annual meeting of the Slovak Economic Association and the Austrian Economic Association (NOeG-SEA 2016) in cooperation with the University of Economics in Bratislava : Bratislava, may 27-28, 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4247-0, s. 8 online.
  článok

  článok


 5. BAUMÖHL, Eduard - LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš. Cross-border bank exposure network: a preliminary study. - Registrovaný: Web of Science. In International days of statistics and economics. Conference. The 10th international days of statistics and economics : conference proceedings : September 8–10, 2016; Prague, Czech Republic. - Slaný : Melandrium, 2016. ISBN 978-80-87990-10-0, pp. 134–143. APVV-14-0357, VEGA 1/0392/15.
  článok

  článok


 6. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Return spillovers around the globe: a network approach. In Slovak economic association meeting 2015. Book of abstracts : Slovak economic association meeting 2015 in Košice October 2-3, 2015. - Bratislava : Ekonóm, 2015. ISBN 978-80-225-4144-2, p. 28.
  článok

  článok


 7. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Return spillovers around the globe: a network approach [elektronický zdroj]. 1st ed. Ithaca, 2015. online [35 NS]. APVV-0666-11, APVV-14-0357, VEGA 1/0392/15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211981/1507.06242.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. VÝROST, Tomáš. Country and industry effects in CEE stock market networks: preliminary results [elektronický zdroj]. MPRA Paper No. 65775. 1st ed. Munich, 2015. online [25 s., 25 NS]. APVV-0666-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211991/MPRA_paper_65775.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. VÝROST, Tomáš - LYÓCSA, Štefan - BAUMÖHL, Eduard. Granger causality stock market networks: temporal proximity and preferential attachment. In Physica A. - Holandsko : Elsevier B.V., 2015. ISSN 0378-4371, 2015, no. 427, pp. 262-276. APVV-0666-11.
  článok

  článok


 10. MARETTOVÁ, Miriama. Ekonometrické modelovanie ceny leteniek : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Košice, 2015. 44 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha