Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELKA, Ľuboš - RUŽEKOVÁ, Viera - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Inštitucionálna podpora financovania exportu a zahraničných investícií vo vybraných krajinách EÚ. Recenzenti: Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vydání. Praha : Leges, 2021. 196 s. [11,17 AH]. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-7502-503-6. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Migrácia a vývoj príjmov z remitencií vo vybraných členských krajinách Eurázijskej hospodárskej únie. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 49-60.
  článok

  článok

 3. DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica - DRUŽBACKÁ, Barbora. Impact of Chinese Positions and BRI Projects in the Western Balkans on the EU Agenda in the Region. Aut. Barbora Družbacká. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 43-56 online. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 4. ZUBAĽOVÁ, Ľubica - DRIENIKOVÁ, Kristína - SMÁKOVÁ, Ľudmila. Interdependency between Economic Performance and HIV Prevalence in Countries of Sub-Saharan Africa. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 52-62 online.
  článok

  článok

 5. BABIAROVÁ, Lenka. Zahraničnoobchodné vzťahy Slovenskej republiky so Srbskom : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. TIMOČKOVÁ, Simona. Zahraničnoobchodné vzťahy Slovenskej republiky s Bosnou a Hercegovinou : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. DÁVIDEKOVÁ, Nikola. Netarifné prekážky v medzinárodnom obchode: určovanie pôvodu tovaru pri dovoze do EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. ONOFREJOVÁ, Viktória. Postavenie Iránu vo svetovom hospodárstve v podmienkach sankcií zo strany USA : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 85 s.
  kniha

  kniha

 9. PAPÁČOVÁ, Nikoleta. Perspektívy vývoja zahraničnoobchodných vzťahov EÚ s krajinami západného Balkánu : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. PÁTROVIČOVÁ, Petra. Perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov EÚ s Tureckom : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha