Výsledky vyhľadávania

 1. KOVACS, Andreea. Vývoj zahraničnoobchodných vzťahov Rumunska po vstupe do EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha


 2. ŠURINČÍKOVÁ, Zuzana. Kuba v kontexte perspektív zahraničnoobchodnej spolupráce s EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha


 3. ONOFREJOVÁ, Viktória. Rozvoj spolupráce Turecka s Čínou v rámci projektu novej hodvábnej cesty : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 4. POLAKOVIČOVÁ, Dominika. Rozvojová politika a humanitárna pomoc EÚ Palestíne a jej vplyv na obchodné vzťahy s EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha


 5. ĎURAK, Pavol. Perspektívy zapojenia Iránu do projektu novej hodvábnej cesty : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 6. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zahraničnoobchodný obchod EÚ s Argentínou, prekážky vzájomného obchodu. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 128-141. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok


 7. DRIENIKOVÁ, Kristína. [Zahraničnoobchodná politika EÚ (vzťahy s vybranými regiónmi)]. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 142-143. Recenzia na: Zahraničnoobchodná politika EÚ : (vzťahy s vybranými regiónmi) / Ľubica Zubaľová ; recenzenti: Elena Kašťáková, Július Alexy. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4439-9.
  článok

  článok


 8. BREHOVSKÁ, Adriana. Poľnohospodárska produkcia v subsaharskej Afrike v kontexte vlastnej potravinovej bezpečnosti a znižovania chudoby : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 92 s.
  kniha

  kniha


 9. DZURICOVÁ, Viktória. Dopyt a ponuka po potravinárskych produktoch v Číne z hľadiska globálnej potravinovej bezpečnosti : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 10. JURČO, Peter. Poľnohospodárska produkcia Číny a jej vplyv na medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi plodinami : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha