Výsledky vyhľadávania

 1. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zahraničnoobchodný obchod EÚ s Argentínou, prekážky vzájomného obchodu. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 128-141.
  článok

  článok


 2. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s južnými susedskými krajinami po Arabskej jari. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 37, s. 111-123. GAAA 26-2/2016.
  článok

  článok


 3. VALACH, Boris. Ľudské práva v spoločnej obchodnej politike EÚ s tretími krajinami : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 4. STEGMANNOVÁ, Soňa. Perspektívy podnikania subjektov z EÚ v Mexiku : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha


 5. VYSKOČOVÁ, Barbora. Perspektívy podnikania subjektov z EÚ v Argentíne : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 6. ORAVCOVÁ, Martina. Perspektívy podnikania subjektov z EÚ v Brazílii : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 7. TRENČANOVÁ, Ivana. Sankcie v medzinárodnom obchode : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha


 8. DANAŠOVÁ, Nikoleta. Zaberanie pôdy (landgrabbing) v Latinskej Amerike : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 9. MIČURA, Ľudovít. Problém deforestácie v Latinskej Amerike a iniciatívy na pozastavenie odlesňovania : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 81 s.
  kniha

  kniha


 10. KURUC, Július. Uplatňovanie sankcií EÚ voči tretím krajinám: Irán : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha