Výsledky vyhľadávania

 1. PAPOVÁ, Simona. Analýza finančných ukazovateľov vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 2. ČATLOŠOVÁ, Gabriela. Analýza miezd na Slovensku s dôrazom na jednotkové náklady práce : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 3. VILHANOVÁ, Bibiána. Regionálne aspekty sociálneho a ekonomického rozvoja SR : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 4. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SIVAŠOVÁ, Daniela. Hospodárska štatistika I. Recenzenti: Mária Vojtková, Mikuláš Cár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 140 s. [7,21 AH]. ISBN 978-80-225-4504-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. NOVOTNÁ, Jana. Analýza miezd na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie v rokoch 2008 - 2015 s aspektom na diferenciáciu miezd mužov a žien : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha


 6. ORTHOVÁ, Adriana. Štatistická analýza pracovných síl na Slovensku v rokoch 2008 - 2015 : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 7. BARTEKOVÁ, Adriana. Vyhľadanie významných vplyvov sociálno-ekonomických faktorov na užívanie drog : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha


 8. MIKOLAJČÍK, Igor. Analýza vybraných ukazovateľov demografie podnikov na Slovensku v rokoch 2008 - 2014 : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 9. BUŠÍK, Matej. Analýza kriminality na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 10. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka/editors: Erik Šoltés ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. CD-ROM [361 s., 21,05 AH]. ISBN 978-80-972866-2-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha