Výsledky vyhľadávania

 1. JURÍK, Pavol. Možnosti a prínosy virtualizácie v podnikovej informatike. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 18-25 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. SCHMIDT, Peter. Integrované vyučovanie ako nástroj na skvalitnenie vzdelávacieho procesu. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 26-30 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. SOJKA, Pavol. Problematická bezpečnosť nastupujúceho internetu vecí. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 31-37 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. SZIVÓSOVÁ, Mária. Analýza vplyvu marketingu na sociálnych sieťach pomocou vybranej webovej analytiky. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 38-47 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. ANTALOVÁ, Renáta. Rozlišovanie fixnej a variabilnej zložky nákladov v hotelierstve s využitím v procese ekonomického riadenia a rozhodovania. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 48-56 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv finančnej základne na finančnú situáciu účtovnej jednotky. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 57-64 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. KŇAŽKOVÁ, Veronika - PARAJKA, Branislav. Materialita a jej úloha v audite účtovnej závierky. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 65-73 CD-ROM. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 8. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Výsledok hospodárenia v účtovníctve rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 85-97 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Nezávislosť audítora a jej vplyv na prijatie zákazky na audit účtovnej závierky. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 98-105 CD-ROM. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 10. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Zdieľané informácie v oblasti účtovníctva. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 106-113. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok