Výsledky vyhľadávania

 1. KANÁLIKOVÁ, Alžbeta - BANDURIČ, Igor. Modelovanie pomocou nástroja Enterprise Architect. Recenzenti: Ján Ružbarský, Martin Blahušiak. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 133 s. [9,44 AH]. ISBN 978-80-225-4340-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 2. HRIŇA, Pavol. Produktivita práce v programovacích jazykoch : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 3. CAPALAY, Mikuláš. Používateľsky orientovaný dizajn : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha


 4. MICK, Dávid. Metriky produktivity v IT projektoch : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 38 s.
  kniha

  kniha


 5. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Objektovo orientovaná analýza a návrh informačného systému pre konkrétnu organizáciu vo vybranom modelovacom nástroji : diplomová práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 6. KUSÝ, Pavol. Nástroj na podporu využitia kolektívnej inteligencie : diplomová práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 7. PETRÁŇ, Tomáš. Zvýšenie efektivity testovania programových systémov : diplomová práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 8. PEKNÝ, Lukáš. Komparácia populárnych modelovacích nástrojov súčasnosti : diplomová práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 9. ČECH, Jozef. Analýza, návrh a implementácia web aplikácie pre konkrétnu problematiku : diplomová práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 10. HUPCEJOVÁ, Alena. Portál na vyhľadávanie informácií : diplomová práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2016. 66 s.
  kniha

  kniha