Výsledky vyhľadávania

 1. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. Vývoj indexu závislosti seniorů při navrhované změně důchodového věku a různych variantách demografického vývoje. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 6, s.27-32.
  článok

  článok


 2. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. The Importance of Benjamin Gompertz for the analysis of mortality patterns. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0011-8265, 2015, roč. 57, č. 4, s. 338-344. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0214707/13005315q4.pdf>
  článok

  článok


 3. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. Hranice důchodového věku zajišťující průměrnou dobu pobírání důchodu po dobu čtvrtiny života a modelové výpočty jeho hodnot. Aut. Jitka Langhamrová. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2015. ISSN 1802-5854, 2015, roč. 9, č. 5, s. 2-7.
  článok

  článok


 4. FIALA, Tomáš - PAVLÍK, Zdeněk. Zvyšování důchodového věku – jedna z možných cest k finanční udržitelnosti důchodových systémů v ČR, SR i Evropě. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 6, s. 29-34. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0195226/fss0614.pdf>
  článok

  článok


 5. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. Předpokládaný vývoj obyvatelstva krajů ČR a jeho důsledky. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043, 2014, roč. 22, č. 4, s. 73-96.
  článok

  článok


 6. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí populace. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2013. ISSN 0032-3233, 2013, roč. 61, č. 3, s. 338-355.
  článok

  článok


 7. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. Zahraniční migrace v ČR a SR v období 1991-2012. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 7, s. 58-63. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0179801/fss0713.pdf>
  článok

  článok


 8. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. What rate of fertility and extent of migration would be needed for stable population development in the Czech Republic in this century? In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2012. ISSN 0011-8265, 2012, roč. 54, č. 4, s. 382-404. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0165689/e-180312q4.pdf>
  článok

  článok


 9. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. Možný vývoj úrovně vzdělání populace České republiky do roku 2050 České republiky aneb jak se bude vyvíjet lidský kapitál. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2012. ISSN 1802-5854, 2012, roč. 6, č. 5, s. 2-8. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0161179/FSP_2012-05.pdf>
  článok

  článok


 10. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. Lidské zdroje v ČR současnost a perspektívy. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 5, s. 40-45. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0124134/fss0510.pdf>
  článok

  článok