Výsledky vyhľadávania

 1. MIZLA, Martin - MAĎAROVÁ, Martina. Podniková kultúra a filozofia TQM. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 18, s. 9-20.
  článok

  článok


 2. MAĎAROVÁ, Martina. Možnosti zmien podnikovej kultúry v závislosti od filozofie TQM : dizertačná práca. Škol. Martin Mizla. Bratislava, 2010. 193 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. MAĎAROVÁ, Martina - KOTOROVÁ, Dana. Vplyv rozdielnych poveternostných podmienok na energetické a ekonomické aspekty pestovania jačmeňa siateho jarného. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 17, s. 98-112.
  článok

  článok


 4. MAĎAROVÁ, Martina. Európska nadácia pre kvalitu – EFQM Excellence model. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2007. ISSN 1336-7137, 2007, roč. 3, č. 4, s. 73-78. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/4-2007/7.madarova.pdf>
  článok

  článok