Výsledky vyhľadávania

 1. MIKUŠOVÁ, Nora - DOMONKOS, Tomáš. Analýza determinantov smerovania priamych zahraničných investícií v Slovenskej a Českej republike. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-10]. VEGA 1/0410/10.
  článok

  článok

 2. MIKUŠOVÁ, Nora. Mikroekonomické modely teórie hier. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 145-151.
  článok

  článok

 3. JENISOVÁ, Zuzana. Mikroekonomická analýza nákladov podniku : diplomová práca. Škol. Nora Mikušová. Bratislava, 2010. 60 s.
  kniha

  kniha

 4. MIKUŠOVÁ, Nora. Teória hier v ekonómii. - Registrovaný: Web of Science. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 264-269. VEGA 1/0410/10.
  článok

  článok

 5. MIKUŠOVÁ, Nora - MIŤKOVÁ, Veronika. Determinants of the foreign direct investments in the Slovak and the Czech Republic. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XV : proceedings of the international conference : 6th-8th October 2010, Smolenice, Slovakia. - Bratislava ; Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISBN 978-80-8078-364-8, s. 127-138.
  článok

  článok

 6. MÁCSADIOVÁ, Eva. Marketingová stratégia uvedenia nového produktu na trh : diplomová práca. Škol. Nora Mikušová. Bratislava, 2010. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠARIŠSKÁ, Veronika. Analýza konkurenčného prostredia : diplomová práca. Škol. Nora Mikušová. Bratislava, 2010. 83 s.
  kniha

  kniha

 8. MAČIK, Branislav. Analýza konkurenčného prostredia : diplomová práca. Škol. Nora Mikušová. Bratislava, 2010. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. PRIESTEROVÁ, Katarína. Analýza rizika podnikateľských projektov : diplomová práca. Škol. Nora Mikušová. Bratislava, 2010. 80 s.
  kniha

  kniha

 10. RANTOVÁ, Petra. Analýza konkurenčného prostredia v konkrétnom odvetví SR : diplomová práca. Škol. Nora Mikušová. Bratislava, 2010. 70 s.
  kniha

  kniha