Výsledky vyhľadávania

 1. ZELEŇÁK, Karol. Aktuálne trendy a riziká v slovenskom finančnom sektore. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Jún 2019, roč. 27, č. 3, s. 8-12.
  článok

  článok

 2. ZELEŇÁK, Karol. Aktuálny vývoj trendov a rizík v slovenskom finančnom sektore. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, December 2018, roč. 26, č. 6, s. 12-16.
  článok

  článok

 3. ZELEŇÁK, Karol. Helikoptérové peniaze - sú výhodný nástroj neštandardnej menovej politiky pre eurozónu? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2018. ISSN 1335-5813, 2018, roč. 18, č. 1, s. 21-26.
  článok

  článok

 4. ZELEŇÁK, Karol. Vývoj v slovenskom finančnom sektore z pohľadu finančnej stability. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, December 2017, roč. 25, č. 6, s. 2-6.
  článok

  článok

 5. ZELEŇÁK, Karol. Analýza trendov a rizík v slovenskom finančnom sektore v roku 2016. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Apríl 2017, roč. 25, č. 2, s. 10-14.
  článok

  článok

 6. ZELEŇÁK, Karol. Je možná nemonotónna reakcia ekonomiky na fiškálnu konsolidáciu? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, Leto 2012, roč. 12, č. 2, s. 11-14. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0157768/FM-LETO-2012.pdf>
  článok

  článok

 7. ZELEŇÁK, Karol. Nekeynesiánske efekty pri fiškálnej konsolidácii : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Mlynarovič. Bratislava, 2012. 151 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. ZELEŇÁK, Karol. Čo ovplyvňuje reakciu ekonomiky pri fiškálnej konsolidácii? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, Jeseň 2012, roč. 12, č. 3, s. 10-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0161454/FM_JESEN_2012_komplet.pdf>
  článok

  článok

 9. CHMELOVÁ, Petra - ZELEŇÁK, Karol. Sidecar ako produkt alternatívneho transferu rizika. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 1, s. 87-90.
  článok

  článok

 10. ZELEŇÁK, Karol - CHMELOVÁ, Petra. Makroekonomický prístup prognózovania vybraných daní na Slovensku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2008. ISSN 1336-3514, 2008, roč. 6, č. 2, s. 197-211.
  článok

  článok