Výsledky vyhľadávania

 1. HALADOVÁ, Martina. Vývojové trendy sociálnych služieb. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2010. ISSN 1337-2955, máj 2010, roč. 6, č. 1, s. 88-96. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0117752/VedeckyCasopisVSEMvs_2010_05.pdf>
  článok

  článok

 2. HALADOVÁ, Martina. Sociálna ekonomika v podmienkach Slovenskej republiky. In Zborník vedeckých statí 2. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2010. ISBN 978-80-970404-0-6, s. 16-20.
  článok

  článok

 3. HALADOVÁ, Martina. Sociálne služby v trhovom ekonomickom modeli - prínosy ich rozvoja (so zameraním na zmeny vo financovaní sociálnej starostlivosti v zariadeniach sociálnej starostlivosti zo strany občanov a ich optimalizácia) : dizertačná práca. Škol. Mária Pachingerová. Bratislava, 2010. 220 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. HALADOVÁ, Martina. Problematika sociálnych služieb v Rakúsku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký a odborný časopis. - Bratislava : MERKURY, 2009. ISSN 1337-9313, December 2009, roč. 1, č. 4, s. 6-12.
  článok

  článok

 5. HALADOVÁ, Martina. Sociálne podnikanie a možnosti jeho uplatnenia na Slovensku. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 657-661.
  článok

  článok