Výsledky vyhľadávania

 1. MARTANČÍKOVÁ, Jana. Rodová nerovnosť na slovenskom trhu práce so zameraním na vybrané spoločnosti národného hospodárstva : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Ošková. Bratislava, 2014. 98 s.
  kniha

  kniha


 2. FERECHOVÁ, Monika. Prejavy chudoby v rozvojových krajinách a možnosti jej riešenia : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Ošková. Bratislava, 2014. 119 s.
  kniha

  kniha


 3. LAKIOVÁ, Silvia. Výdavky na rodinu v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2014. 77 s.
  kniha

  kniha


 4. ZIMANOVÁ, Zdenka. Ekonomické a sociálne dopady starnutia populácie : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2014. 103 s.
  kniha

  kniha


 5. DUJAVA, Daniel et al. How can we explain lower GDP per capita in the new member states of EU? : first international working conference on competitiveness research : march 8 - 9, 2012, Budapest [elektronický zdroj]. Bratislava, 2012. online [28 s.]. Dostupné na : <http://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/versenykepesseg/Martin_Labaj_Presentation_Budapest_2012_x.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. PITOŇÁKOVÁ, Magdaléna. Analýza fungovania a výkonnosti kapitalizačných dôchodkových systémov : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2012. 77 s.
  kniha

  kniha


 7. NOVYSEDLÁKOVÁ, Anna. Sociálne nerovnosti medzi obyvateľmi SR : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2012. 81 s.
  kniha

  kniha


 8. ANDERLOVÁ, Kristína. Harmonizácia pracovného a rodinného života v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2012. 79 s.
  kniha

  kniha


 9. MARČÁKOVÁ, Zuzana. Zmeny v demografickom správaní slovenskej populácie a ich odraz v sociálnej politike štátu : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2012. 73 s.
  kniha

  kniha


 10. TÜKÖROVÁ, Melinda. Ochrana zamestnanca v prípade straty zamestnania v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2012. 74 s.
  kniha

  kniha