Výsledky vyhľadávania

  1. Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Spracovaný v EKO-INDEX, Recenzovaný. Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. 4x ročne. ISSN 1337-7493. Dostupné na : http://www.obchodnafakulta.sk/veda-a-vyskum/studia-commercialia-bratislavensia/aktualne-vydanie
    Studia commercialia Bratislavensia

    časopis


  2. Nová ekonomika. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nové Zámky : Secos. 4x ročne. ISSN 1336-1732
    časopis

    časopis