Výsledky vyhľadávania

  1. VLASKO, Martin. Využitie business intelligence pri rozhodovacích procesoch. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2008. ISSN 1336-3514, 2008, roč. 6, č. 2, s. 315-318.
    článok

    článok