Výsledky vyhľadávania

  1. ŠELENG, Martin. Kvantitatívna analýza zaistenia v neživotnom poistení. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 1, s. 184-186.
    článok

    článok