Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal. Aproximácia binomického rozdelenia normálnym a príklad jej aplikácie v aktuárstve s využitím jazyka R [elektronický zdroj]. Bratislava, 2015. online [5 s., 2,6 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. POLÁČEK, Štefan. Aktuárske modely v dôchodkovom poistení v podmienkach SR : dizertačná práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2015. 110 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied. Vedecká konferencia. Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 30. júna – 2. júla 2014, vzdelávacie zariadenie EU, Virt, Slovensko [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [27 s., 1,35 AH]. VEGA 1/0542/13, VEGA 1/0271/13, VEGA 1-0806/14, I-14-102-00. ISBN 978-80-225-3872-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Vedecký seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : [zborník abstraktov] : 9. vedecký seminár : 1. - 3. júla 2013, Trenčianske Teplice [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Andrea Kaderová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [31s., 1,74 AH]. VEGA 1/0931/11, VEGA 1/0542/13, VEGA 1/0271/13. ISBN 978-80-225-3638-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky

  elektronická kniha

 5. Actuarial science in theory and in practice. International scientific conference. Actuarial science in theory and in practice. Edited by Andrea Kaderová ; revised by Mária Bilíková, Jozef Fecenko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 169 s. [8,48 AH]. ISBN 978-80-225-3639-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. PÁLEŠ, Michal. Rekurentné vzťahy pre aktuárov a ich aplikácia v oblasti zaistenia. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 2, s. 169-172.
  článok

  článok

 7. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Odborný seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : [zborník] : 9. odborný seminár : 2. - 4. 7. 2012, Trenčianske Teplice [elektronický zdroj]. [zostavovateľka] Tatiana Šoltésová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [75 s., 19,094 AH]. VEGA 1/0931/11, VEGA 1/0813/11. ISBN 978-80-225-3448-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. FECENKO, Jozef. Vedeckovýskumná činnosť Katedry matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v oblasti aktuárskych vied 1994 - 2012 : audiovizuálna prezentácia : týždeň vedy a techniky na FHI EU v Bratislave : 5. - 9. 11. 2012 [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [Katedra matematiky FHI EU], [2012]. CD-ROM [83 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník anotácií : 8. medzinárodná vedecká konferencia : 14. októbra 2011, Bratislava. Zost. Andrea Kaderová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 25 s. ISBN 978-80-225-3242-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník príspevkov z [8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. októbra 2011, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Andrea Kaderová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [131 s.]. VEGA 1/0169/10, VEGA 1/0931/11, VEGA 1/0813/11. ISBN 978-80-225-3242-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha