Výsledky vyhľadávania

 1. KUKLIŠ, Filip. Špecifické hľadania prepravných trás : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Gežík. Bratislava, 2018. 35 s.
  kniha

  kniha

 2. KUTLÁK, Martin. Analýza efektívnosti priemyslu na regionálnej úrovni SR : bakalárska práca. Školiteľ: Kvetoslava Surmanová. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha

 3. KUPKA, Dávid. Parametrická simulácia finančných indikátorov : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2018. 96 s.
  kniha

  kniha

 4. MATYAŠOVIČOVÁ, Lucia. Priestorová ekonometrická analýza zamestnanosti vo vybraných európskych regiónoch : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Chocholatá. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. KOVÁČ, Stanislav. Analýza interakcií medzi akciovými trhmi na báze modelov MGARCH : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Chocholatá. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 6. MEĽNIKOVÁ, Anna. Modelovanie a analýza nezamestnanosti v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Marián Goga. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. ŽUCHOVSKÁ, Lenka. Metodológia a aplikácie SVAR modelov : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. CHUDÍKOVÁ, Petra. Produkčné funkcie v ekonomickej analýze SR : diplomová práca. Školiteľ: Marián Goga. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. TALÁBOVÁ, Tatiana. Viackriteriálne hry : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Čičková. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. HANKER, Filip. Produkcia emisií CO2 pri distribúcií tovarov : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2018. 90 s.
  kniha

  kniha