Výsledky vyhľadávania

 1. JARÍKOVÁ, Natália. Analýza zahraničného obchodu SR pomocou gravitačného modelu : bakalárska práca. Školiteľ: Brian König. Bratislava, 2019. 39 s.
  kniha

  kniha

 2. NEUMANOVÁ, Monika. Využitie teórie hier vo vybranom sektore na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Allan Jose Sequeira Lopez. Bratislava, 2019. 36 s.
  kniha

  kniha

 3. SOJKOVÁ, Simona. Výber portfólia na báze mier výkonnosti portfólia : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 4. KUKUČKOVÁ, Magdaléna. Počítačová simulácia v prostredí Python : diplomová práca. Školiteľ: Marian Reiff. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 5. TOMČÍK, Michal. Odhad elasticity substitúcie vstupov z dlhodobého hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Karol Szomolányi. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. NOVÁKOVÁ, Barbora. Viackriteriálna optimalizácia prepravných tras : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Gežík. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. RUSNÁKOVÁ, Lucia. Rozšírenie analýzy citlivosti koncentrácie vybraného odvetvia : diplomová práca. Školiteľ: Ivan Brezina. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠEBELOVÁ, Veronika. Ekonometrická analýza miery chudoby pracujúcich na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. OBERLOVÁ, Kristína. Markov model prepínania režimov, implementácia v prostredí EViews : diplomová práca. Školiteľ: Marian Reiff. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 10. KOŠČÁK, Dominik. Priestorová ekonometrická analýza mzdových disparít vo vybraných regiónoch : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Chocholatá. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha