Výsledky vyhľadávania

 1. KLOBUŠICKÁ, Petra. Produkt ako komunikačný nástroj regiónov : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Košútová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. KORIENKOVÁ, Veronika. Dôležitosť obalov v kamenných versus internetových obchodoch : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 3. KOSTOLÁNIOVÁ, Bianka. Tradičné a regionálne produkty z pohľadu spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. KOVÁCSOVÁ, Bohuslava. Vnímanie kvality produktu z pohľadu spotrebiteľského rozhodovania : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Strhan. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 5. KURICOVÁ, Simona. Riadenie dizajnu v podniku a jeho vplyv na vybrané ekonomické ukazovatele : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. LABOŠOVÁ, Barbara. Nové potraviny a ich uvádzanie na jednotný európsky trh : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 7. MARCINOVÁ, Erika. Vplyv produktového dizajnu na tvorbu hodnoty pre zákazníka : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2020. 86 s.
  kniha

  kniha

 8. ZVAROVÁ, Júlia. Minimalizmus a ponuka produktov na trhu : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Košútová. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 9. MEŠŤÁNKOVÁ, Petra. Potenciál zlepšovania environmentálneho správania organizácie : diplomová práca. Školiteľ: Marta Karkalíková. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. MOLNÁROVÁ, Magdaléna. Využívanie inkluzívneho dizajnu pri tvorbe konkurenčnej výhody podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha