Výsledky vyhľadávania

 1. Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. Compiled by: Petra Garasová, Editors: Ľubica Knošková, Malgorzata A. Jarossová ; reviewers: Anna Cierniak-Emerych, Alena Donovalová, Szymon Dziuba. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 123 s. [6,15 AH]. VEGA 1/0543/18. ISBN 978-80-225-4705-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. Integrované systémy manažérstva: veda - prax -výučba : zborník vedeckých statí. Zostavil: Martin Mizla ; recenzenti: Štefan Čarnický, Paulína Krnáčová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 77 s. [5,56 AH]. VEGA 1/0670/16, KEGA 026EU-4/2018, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-80-225-4576-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Ivan Hlavatý ; recenzenti: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 91 s. [5,2 AH]. VEGA 1/0670/16. ISBN 978-80-225-4445-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. ROGOVSKÁ, Vanda. Kvalita ako významný faktor konkurencieschopnosti vybraných potravinárskych produktov Slovenska v európskom hospodárskom priestore, s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky : dizertačná práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2017. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. DONOVALOVÁ, Alena - HUDEC, Martin - BENKOVIČ, Martin. Rozvoj inovatívnosti v akademickom prostredí : správa o riešení vedeckého projektu I-16-106-00 : rok riešenia projektu 2016. Recenzenti: Ľubica Knošková, Peter Telek. 1. vyd. Bratislava, 2016. [30 s.]. I-16-106-00.
 6. Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Alena Donovalová ; recenzenti: Martina Leščáková, Jana Gondárová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [92 s., 4,5 AH]. ISBN 978-80-225-4299-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016 [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Malgorzata A. Jarossová, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Elżbieta Weiss, Igor Kačeňák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [219 s., 13,8 AH]. VEGA 1/0635/14. ISBN 978-80-225-4300-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. SABADOŠOVÁ, Ľubica. Spotrebiteľské správanie študentov vysokých škôl na finančnom trhu : dizertačná práca. Školiteľ: Vojtech Kollár. Bratislava, 2016. 129 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Alena Dudeková, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Ľubica Knošková, Martina Leščáková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [97 s., 7,32 AH]. ISBN 978-80-225-4224-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015

  elektronická kniha

 10. DUDEKOVÁ, Alena - KNOŠKOVÁ, Ľubica. Tovaroznalectvo : nepotravinársky tovar : e-learningový kurz : portál KEGA 006EU-4/2011 [elektronický zdroj]. Drahé kovy. Bratislava, 2014. online [4 s.]. KEGA 006EU-4/2011. Dostupné na : <http://193.87.25.200/course/view.php?id=28> ISBN [nemá].
  elektronická kniha

  elektronická kniha