Výsledky vyhľadávania

  1. LALUHA, Ivan. Európske dimenzie kvality života populácie SR - aktuálne otázky. In Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky. Medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej úniverzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PHD. a dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Ján Lisý, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2351-6.
    článok

    článok