Výsledky vyhľadávania

 1. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [529 s.]. ISBN 978-80-225-3873-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti : recenzovaný nekonferenčný zborník [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [182 s.]. VEGA 1/0216/14, VEGA 1/0112/13, VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0086/12. ISBN 978-80-225-3811-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Aktuálne otázky sociálneho rozvoja a prístupy k ich riešeniu : recenzovaný nekonferenčný zborník [elektronický zdroj]. Recenzenti Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [154 s.]. VEGA 1/0112/13, VEGA 1/0103/12, VEGA 1/086/12, VEGA 1/0330/11, ITMS kód 26240120032. ISBN 978-80-225-3676-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha