Výsledky vyhľadávania

 1. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Gejza Mihály, Magdaléna Přívarová. 1. vyd. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. CD-ROM [570 s.]. ISBN 978-80-225-4078-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015

  elektronická kniha


 2. Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti : recenzovaný nekonferenčný zborník [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [182 s.]. VEGA 1/0216/14, VEGA 1/0112/13, VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0086/12. ISBN 978-80-225-3811-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [529 s.]. ISBN 978-80-225-3873-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Zvyšovanie zamestnanosti vo väzbe na kľúčové odvetvia : recenzovaný nekonferenčný zborník [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Roman Klimko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [40 s.]. IGP I-14-105-00. ISBN 978-80-225-4003-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Vzdelávanie mladých ľudí a absolventov vysokých škôl v kontexte ich zamestnateľnosti a zamestnanosti : recenzovaný nekonferenčný zborník [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eva Rievajová, Mária Antalová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [49 s.]. I-14-106-00. ISBN 978-80-225-4004-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Aktuálne otázky sociálneho rozvoja a prístupy k ich riešeniu : recenzovaný nekonferenčný zborník [elektronický zdroj]. Recenzenti Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [154 s.]. VEGA 1/0112/13, VEGA 1/0103/12, VEGA 1/086/12, VEGA 1/0330/11, ITMS kód 26240120032. ISBN 978-80-225-3676-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha