Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁROVÁ MARTIŠKOVÁ, Alžbeta. Daňovo-odvodové zaťaženie domácností v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2018. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavil: Peter Sika ; recenzenti: Božena Igliarová, Roman Klimko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [102 s.] [5 AH]. VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0002/16, OP VaV (ITMS 26240120032). ISBN 978-80-225-4503-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. SETNICKÁ, Ivana. Formovanie ľudského kapitálu smerom k sociálnej kvalite : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KOLLÁRIKOVÁ, Tímea. Zamestnateľnosť absolventov vysokých škôl ekonomického zamerania a význam mäkkých kompetencií v praxi : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2016. 182 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SZÜDI, Gábor. The impact of knowledge economy on income inequality : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2016. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ŠVANDOVÁ, Jana. Vzdelávanie a kvalita života v nástupe informačných a komunikačných technológií v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2015. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. CHINORACKÁ, Andrea. Sociálna kvalita a jej determinanty : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2015. 173 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. ANTALOVÁ, Mária. Nové riešenia pre sociálnu politiku. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 2, s. 127-129. Recenzia na: Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 [elektronický zdroj] : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015 / zostavili: Andrej Přívara, Michal Barta ; recenzenti: Gejza Mihály, Magdaléna Přívarová. 1. vyd. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. - ISBN 978-80-225-4078-0.
  článok

  článok

 9. STRHÁR, Pavol. Kvalita života v kontexte globalizačných zmien : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2014. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ANTALOVÁ, Mária - KONEČNÝ, Stanislav. Medzinárodná vedecká konferencia Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 2, s. 157-161.
  článok

  článok