Výsledky vyhľadávania

 1. DANESHJO, Naqibullah et al. Technical siences and production management - selected trends. Reviewers: Andrzej Pacana ... [et al.]. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 416 s. [20,81 AH]. ISBN 978-3-00-055588-6.
 2. GAJDOŠ, Jozef. Spotrebiteľský etnocentrizmus. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok

 3. SIMONIDESOVÁ, Jana et al. Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle. Recenzenti: Alexandra Chapčáková, Lucia Bednárová. 1. vyd. Košice : Petit, 2015. 138 s. [10,11 AH]. VEGA 1/0292/13. ISBN 978-80-971555-5-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PETROVČIKOVÁ, Katarína. Lokalizácia maloobchodných jednotiek v regióne. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 5. MIHÓKOVÁ, Lucia - UHRINOVSKÁ, Katarína - KMEŤOVÁ, Oľga. Vybrané aspekty existencie čierneho pasažiera v MHD. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. 253-262 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. DRÁB, Radovan - KMEŤOVÁ, Oľga. Determinanty cien verejných zákaziek. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. 93-102 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. BOBÁKOVÁ, Viktória et al. Financovanie a podpora inovačného rozvoja malých a stredných podnikov v SR a vo vybraných krajinách EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0667/08 : doba riešenia od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2010. [8 s.]. VEGA 1/0667/08.
 8. RUČINSKÝ, Rastislav - BECA, Martin - CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. Supply chain management (SCM) ako nástroj marketingu na zvýšenie konkurenčnej schopnosti podnikov chemického priemyslu v SR. In Manažment priemyselných podnikov : vedecký časopis Univerzitnej vedeckotechnickej spoločnosti, Zvolen. - Krupina : Róbert Jurových - NIKARA, 2005. ISSN 1336-5592, máj 2005, roč. 2, č. 2, s. 33-38.
  článok

  článok

 9. RUČINSKÝ, Rastislav - CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. Riadenie dodávateľských reťazcov (SCM) a dôsledky jeho zavedenia v priemyselných podnikoch. In Marketingové noviny. ISSN 1213-9211, 2005, č. 5. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=3214>
  článok

  článok

 10. RUČINSKÝ, Rastislav - CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. Product Lifecycle Management (PLM) ako nástroj na zvýšenie konkurenčnej schopnosti podnikov. In Marketingové noviny. ISSN 1213-9211, 2005, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=3491>
  článok

  článok