Výsledky vyhľadávania

 1. VOPÁTEK, Jiří. Retrospektívní modelová mikroekonomická analýza důchodového valorizačního mechanismu v období 2006-2017. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 4, s. 2-12.
  článok

  článok

 2. NDICU, Ndua Daniel. Financial Innovations Risk, Financial Distress and Firms Value: A Critical Review of Literature. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 10, pp. 99-118.
  článok

  článok

 3. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Ako stanoviť reálnu hodnotu podľa IAS/IFRS? : IFRS 13 - oceňovanie reálnou hodnotou. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 4, s. 2-9.
  článok

  článok

 4. POLANSKÝ, Igor. Dlhopisy na veľmi veľmi veľmi dlhý čas. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, máj 2012, roč. 13, č. 5, s. 18-19.
  článok

  článok

 5. KUČERA, Ľubomír. IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 4, s. 47-52. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/ifrs-13-ocenovanie-realnou-hodnotou.m-1944.html>
  článok

  článok

 6. HOŠEK, Milan. "Bezcennosť" akcií nie je vyvolaná iba trhom : rozpoznať prvé príznaky nulovej hodnoty je pomerne jenoduché. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, október 2011, roč. 12, č. 10, s. 22-23.
  článok

  článok

 7. KADLEČÍK, Kristián. Fair value podľa US GAAP a IFRS. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 10, s. 584-587.
  článok

  článok

 8. ŠPEŤKO, Peter. IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2011. ISSN 1336-5711, 2011, č. November. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 9. DVOŘÁKOVÁ, Dana. Základy účetnictví : oceňování ke dni sestavení účetní závěrky. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2010. ISSN 0139-5661, Červenec 2010, č. 7, s. 37-39.
  článok

  článok

 10. MARKOVIČ, Peter. Prednosti a riziká uplatňovania reálnej hodnoty oceňovaní finančných nástrojov. In Periodica Academica. - Brno : Vysoká škola Karla Engliše, 2010. ISSN 1802-2626, 2010, roč. 5, č. 1, s. 45-55. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168004/Periodica_Academica_2010-01.pdf>
  článok

  článok