Výsledky vyhľadávania

 1. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Vzdelávanie zdravotníckych lídrov v zahraničí. In Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-087-2, s. 6-15 CD-ROM. [ITMS 24240120033].
  článok

  článok

 2. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Effektives Lernen. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 53-59 CD ROM.
  článok

  článok

 3. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Planning Further Professional Education in an Enterprise as the Starting-point of Implementing and Managing Education. Scientific Reviewers: Miroslava Szarková, Petronela Lauková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 141 s. [7,75 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-067-4.
 4. SOCHANIČ, Vladislav. Zdokonaľovanie hodnotenia vzdelávania zamestnancov : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2020. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. MATULČÍKOVÁ, Marta. Tímové vzdelávanie - rozvoj znalostí v podniku a podpora pracovnej kooperácie. In Moderní personální management : trendy a výzvy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-069-8, s. 43-54. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 6. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - PAVLIKOVÁ, Marta. Manažment ľudských zdrojov. Recenzenti: Viera Čihovská, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 180 s. [11,287 AH]. ISBN 978-80-225-4713-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. FOLTÍNOVÁ, Ľubica - BUKOVOVÁ, Sylvia - DUBCOVÁ, Gabriela. Human Capital Investment as a Previous for Economic Growth. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 128-134 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 8. MATULČÍKOVÁ, Marta. Metódy vzdelávania v ďalšom kvalifikačnom vzdelávaní. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 360-370 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 9. BOLEK, Vladimír. Vzdelávanie manažérov v IKT v kontexte vývoja spoločnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 53-61 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 10. CENTÁROVÁ, Jana - PUSZTIOVÁ, Lea. Vzdelávanie manažérov. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 73-79 online.
  článok

  článok