Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 277  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0001594 xcla^"
 1. GOLEJ, Július. Aktuálne trendy na trhu práce v kontexte univerzitného vzdelávania v SR. In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2023. ISSN 1338-5127, 2023, roč. 15, č. Špeciálne číslo, s. 9-17.
  článok

  článok

 2. BLANÁR, František. Kvalita vysokoškolského vzdelávania z pohľadu zamestnávateľov. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. ISSN 1335-5864, 2023, roč. 34, č. 1, s. 14-20.
  článok

  článok

 3. ZATROCHOVÁ, Monika - ŠPIRKO, Ľubomír. Strategické priority univerzitného vzdelávania. In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2023. ISSN 1338-5127, 2023, roč. 15, č. 1, s. 78-84.
  článok

  článok

 4. LESÁKOVÁ, Dagmar. Kvalita a doktorandské vzdelávanie. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. ISSN 1335-5864, 2023, roč. 34, č. 1, s. 4-13.
  článok

  článok

 5. TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Konstruktivistický přístup k výuce na vysokých školách v reflexi na dopady koronavirové krize. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2022. ISSN 1805-3246, 2022, č. 3, s. 32-61.
  článok

  článok

 6. MICHKOVÁ, Adéla. Supervize praxe studentů sociální práce – úkolově orientovaný přístup. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 5, s. 78-91.
  článok

  článok

 7. KOVÁČOVÁ, Daniela - KLIMKOVÁ, Andrea. An Implementation of Ethics in Scientific Research Activities as a Tool for Improving the Quality of a Research Organisation.
  článok

  článok

 8. PUPP, Zsuzsanna - FILEP, Bálint. The Impact of Global Socio-Economic Changes on the Regional Role of Universities. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 190, no. 5-6, s. 33-47.
  článok

  článok

 9. BOLTIŽIAR, Martin. E-learningové vzdelávanie a jeho verifikácia na príklade predmetu Diaľkový prieskum Zeme v podmienkach Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v ostatnom decéniu. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. ISSN 1337-9453, 2021, roč. 25, č. 2, s. 4-17.
  článok

  článok

 10. BLANÁR, František. Kvalita vysokoškolského vzdelávania z pohľadu absolventov slovenských vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. ISSN 1335-5864, 2021, roč. 32, č. 1, s. 21-28.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.