Výsledky vyhľadávania

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Inovačné modely vzdelávania na vysokých školách. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. ISSN 1335-5864, 2021, roč. 32, č. 1, s. 4-14.
  článok

  článok

 2. BLANÁR, František. Kvalita vysokoškolského vzdelávania z pohľadu absolventov slovenských vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. ISSN 1335-5864, 2021, roč. 32, č. 1, s. 21-28.
  článok

  článok

 3. HERICH, Ján. Anticipácia počtu novoprijatých študentov a absolventov vysokých škôl do roku 2025. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. ISSN 1335-5864, 2020, roč. 31, č. 2-3, s. 13-23.
  článok

  článok

 4. MIKULČIĆ, Petra - POTOČNIK TOPLER, Jasna. Foreign Languages in the Tourism Higher Education: The Case of Croatia. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 2, s. 29-51.
  článok

  článok

 5. KOLOMIETS, Olga - LITVINOVA, Tatijana. Analysis of the Situation in Higher Education during the COVID-19 Pandemic in the World: Opportunities and Threats of Online Training. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 185, no. 9-10, s. 167-177.
  článok

  článok

 6. BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore. Perception of Crisis Communication, Ways of Reactions and Emotions in Crisis Situations. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 3, s. 9-15.
  článok

  článok

 7. NYKLOVÁ, Blanka - CIDLINSKÁ, Kateřina - FÁROVÁ, Nina. International Relations in the Czech Republic: Where Have All the Women Gone? In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 2, s. 5-23.
  článok

  článok

 8. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Slovo čitateľom. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 5-6 online.
  článok

  článok

 9. HOLEČKOVÁ, Lenka. Prezentační a komunikační dovednosti studentů s důrazem na potřebné aspekty jejich rozvoje. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 3, s. 106-116.
  článok

  článok

 10. FILČÁK, Tomáš. Vybrané indikátory z Education at a Glance 2019 : vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku a v stredoeurópskych štátoch OECD. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 4, s. 17-27.
  článok

  článok