Výsledky vyhľadávania

 1. MIKULČIĆ, Petra - POTOČNIK TOPLER, Jasna. Foreign Languages in the Tourism Higher Education: The Case of Croatia. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 2, s. 29-51.
  článok

  článok

 2. NYKLOVÁ, Blanka - CIDLINSKÁ, Kateřina - FÁROVÁ, Nina. International Relations in the Czech Republic: Where Have All the Women Gone? In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 2, s. 5-23.
  článok

  článok

 3. FILČÁK, Tomáš. Vybrané indikátory z Education at a Glance 2019 : vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku a v stredoeurópskych štátoch OECD. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 4, s. 17-27.
  článok

  článok

 4. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Slovo čitateľom. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 5-6 online.
  článok

  článok

 5. HOLEČKOVÁ, Lenka. Prezentační a komunikační dovednosti studentů s důrazem na potřebné aspekty jejich rozvoje. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 3, s. 106-116.
  článok

  článok

 6. BLANÁR, František. Ďalšie vzdelávanie a jeho miesto v procese celoživotného učenia sa. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 4, s. 4-16.
  článok

  článok

 7. ČAJKA, Peter. Vysokoškolské vzdelávanie ako účinný nástroj politiky štátu. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISSN 2464-7217, 2019, roč. 16, č. 2, s. 52-66.
  článok

  článok

 8. CHOVANCOVÁ, Jana - FAZEKAŠOVÁ, Danica - ROVŇÁK, Martin. Prístupy k environmentálnemu vzdelávaniu a výskumu na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 4, s. 204-208.
  článok

  článok

 9. HIADLOVSKÝ, Vladimír et al. Význam univerzít pre rozvoj podnikania v regióne z pohľadu vzdelávania a zakladania univerzitných spin-off podnikov. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 106-127.
  článok

  článok

 10. ČOREJOVÁ, Tatiana et al. Akademické podnikanie a typológia akademických spin-off firiem. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 80-105. APVV-4-0512, VEGA 1/0125/18, VEGA 1/0087/18.
  článok

  článok