Výsledky vyhľadávania

 1. Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach relatívnej deprivácie a rôznych fázach životného cyklu rodiny : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Dušan Šimo, Róbert Hölcz. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [100 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4336-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference : [7.11.2016, Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. Editors: Kateřina Berková, Jana Kopásková. 1. vyd. Praha : Extrasystem, 2016. online [198 s.]. Didaktika, pedagogika, sv. 28. [F1/31/2015], [KEGA 022EU- 4/2016], [GA/2016/9]. ISBN 978-80-87570-33-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Ekonomie a finance - výsledky výzkumu doktorandů. Konference doktorandů. Ekonomie a finance - výsledky výzkumu doktorandů : sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2015) : Praha, 9. prosince 2015 : 3. ročník [elektronický zdroj]. Recenzovali: Jaroslav Brada ... [et al.]. 1. vyd. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2015. CD-ROM [200 s.]. Eupress, 229. ISBN 978-80-7408-128-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Sprachkompetenz in der Wissenschaft : zborník vedeckých prác / Sammelband wissenschaftlicher Arbeiten [elektronický zdroj]. Recenzenti: Thorsten Eidenmüller, Ondrej Botek ... [et al.]. 1. vyd. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, 2015. CD-ROM [192 s.]. ISBN 978-80-8082-862-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Sprachkompetenz in der Wissenschaft

  elektronická kniha

 5. Felelős társadalom, fenntartható gazdaság. Nemzetközi tudományos konferencia. Felelős társadalom, fenntartható gazdaság : tanulmánykötet : nemzetközi tudományos konferencia a magyar tudomány ünnepe alkalmából : Sopron, 2013, november 13 [elektronický zdroj]. Sopron : University of West Hungary Press, 2014. CD-ROM [600 s.]. ISBN 978-963-334-144-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Národná a regionálna ekonomika. Medzinárodná konferencia. National and regional economics IX. : [proceedings from international conference] : 26th - 27th september, 2012, Herľany, Slovakia [elektronický zdroj]. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2012. CD-ROM [554 s.]. ISBN 978-80-553-1215-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Globalization and higher education in economics and business administration. International conference. Globalization and higher education in economics and business administration : proceedings of the 6th international conference : 18 - 20 October 2012, Iasi, Romania [elektronický zdroj]. Iasi : Alexandru Ioan Cuza University Press, 2012. CD-ROM [1232 s., 265 s.]. ISBN 978-973-703-766-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Foreign languages as a bridge to subject-area knowledge and skills. International scientific conference. Foreign languages as a bridge to subject-area knowledge and skills : conference proceedings : Banská Bystrica, 12. 10. 2012 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012. CD-ROM [114 s.]. ISBN 978-80-557-0411-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 2330262, 2330263, 2330264 : PERFECT (PERFormance&EffiCiencyIndicaTors) : uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín II. : Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [184 s.]. MVP 2330262, MVP 2330263, MVP 2330264. ISBN 978-80-225-3537-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Trendy v podnikání 2011. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 30. 11. - 1. 12. 2011 [elektronický zdroj]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. CD-ROM [760 s.]. SVK2-2011-004, CZ.1.07/2.2.00/15.0379. ISBN 978-80-261-0051-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha