Výsledky vyhľadávania

 1. Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X. Zostavovateľ/ Editor: Roman Kvapil. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 569 s. [28,45 AH]. Dostupné na : <https://faj.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Cudzie_jazyky_v_premenach_casu_102019_opr.pdf> ISBN 978-80-225-4710-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. KVAPIL, Roman - ŠIPOŠOVÁ, Martina. The Crisis of Contemporary Linguistics vs. Applied Linguistics. - Registrovaný: Scopus. In XLinguae : European Scientific Language Journal. - Nitra : Slovenská vzdelávacia a obstarávacia spoločnosť. ISSN 1337-8384, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 151-167 online.
  článok

  článok

 3. PATÉ, Magdaléna. Beitrag der neuen Medien zur Stärkung der Authentizität im Fremdsprachenunterricht. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 104-112 CD ROM.
  článok

  článok

 4. Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. (ed.): Radoslav Štefančík. 1. vydanie. Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. CD- ROM 132 s. [7,24 AH]. ISBN 978-80-972278-6-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. VARELA CANO, Diana Patricia. La clase de LE al ritmo de las canciones. In Huellas Revista. - San Juan de Pasto : Universidad de Nariño. ISSN 2389-9360, 2020, vol. 1, núm. 12, p. 7-11 online.
  článok

  článok

 6. DaF-Unterricht aus unterschiedlichen Perspektiven. Jana Kucharová (Hrsg.) ; gutachter: Katarína Seresová, Radoslav Štefančík. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 121 s. [6,05 AH]. Lingua, Band 51. ISBN 978-3-339-11382-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. STRELINGER, Ján. Postavenie podmienkových viet v anglickom jazyku a ich správne používanie vo vyučovacom procese. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií: Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-076-0, s. 198-206.
  článok

  článok

 8. SMOLEŇOVÁ, Elena - MAAROVÁ, Iveta. Psychologické aspekty cudzojazyčnej edukácie. In Trichotomický pohľad na cudzojazyčnú edukáciu. - Praha : Machiavelli Press, 2020. ISBN 978-80-88147-11-4, s. 11-30 [1,52 AH]. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 9. HELMOVÁ, Milena. Didaktické a metodické aspekty cudzojazyčnej edukácie. In Trichotomický pohľad na cudzojazyčnú edukáciu. - Praha : Machiavelli Press, 2020. ISBN 978-80-88147-11-4, s. 61-76 [1,22 AH].
  článok

  článok

 10. KVAPIL, Roman. Metodologické aspekty cudzojazyčnej edukácie. In Trichotomický pohľad na cudzojazyčnú edukáciu. - Praha : Machiavelli Press, 2020. ISBN 978-80-88147-11-4, s. 31-60 [2,14 AH].
  článok

  článok