Výsledky vyhľadávania

 1. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : EKONÓM. 2x ročne. ISSN 1338-6743. Dostupné na : http://linguaetvita.sk/
  časopis

  časopis

 2. Didactics of mathematics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics. 1x ročne. ISSN 1733-7941. Dostupné na : http://journal.ue.wroc.pl/index.php
  časopis

  časopis

 3. Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. CD-ROM. 4x ročne. Dostupné na : <www.vsdanubius.sk/Veda/Forum-cudzich-jazykov-politologie-a-medzinarodnych-vztahov> ISSN 1337-9321.
  elektronický časopis

  elektronický časopis