Výsledky vyhľadávania

 1. BENMEHAIA, Amine M. Effects of Irrigation Technology Adoption on Farms Performance in Algeria: A Stochastic Frontier Production Function Approach. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISSN 1336-9261, 2019, vol. 22, no. 2, pp. 81-87.
  článok

  článok

 2. MICHL, Aleš. Ten Years Later: Lessons for DSGE Builders and Czech Policy Makers. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2019. ISSN 1213-2446, 2019, roč. 19, č. 3, pp. 159-174.
  článok

  článok

 3. GÜRAN, Celal Barkan - UĞURLU, Umut - TAŞ, Oktay. Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 4, s. 366-383.
  článok

  článok

 4. UĞURLU, Umut et al. SSD Efficiency at Multiple Data Frequencies: Application on the OECD Countries. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 2, pp. 169–195.
  článok

  článok

 5. LICHNER, Ivan. Budúce deficity prvého piliera slovenského dôchodkového systému. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 1, s. 3-12.
  článok

  článok

 6. JAKUBÍK, Petr - KERIMKHULLE, Seyit - TELEUOVÁ, Saida. How to anticipate recession via transport indices. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 10, s. 972-990.
  článok

  článok

 7. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen. Dopady vlastnické struktury,firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-25.
  článok

  článok

 8. HANOUSEK, Jan - SHAMSHUR, Anastasiya - TREŠL, Jiří. Vliv korupčního prostředí na efektivitu firem v nových zemích Evropské unie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 8, s. 905-921.
  článok

  článok

 9. FOTR, Jiří. Postupy, metody a nástroje optimalizace a řízení portfolia projektů. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2016. ISSN 1802-8934, 2016, č. 4, s. 1-16.
  článok

  článok

 10. TVRZ, Stanislav - VAŠÍČEK, Osvald. Slovak economy in a period of recession: nonlinear DSGE model with time-varying parameters. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 1, s. 34-50.
  článok

  článok