Výsledky vyhľadávania

 1. MITAV 2019: Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. MITAV 2019: Matematika, informační technologie a aplikované vědy : sborník abstraktů z konference v Klubu Univerzity obrany, 20.-21. června 2019, (Brno, Česko). Editoři: Miroslav Hrubý, Pavlína Račková. 1. vydání. Brno : Univerzita obrany v Brně, 2019. [39 s.]. ISBN 978-80-7582-097-6.
 2. DisCo 2019: E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe. Conference. DisCo 2019: E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe : 14th Conference Reader. Reviewers: Dele Braimoh, Camacho Martí... [et al.]. 1st Edition. Prague : Centre for Higher Education Studies, 2019. 468 s. Dostupné na : <http://disconference.eu/wp-content/uploads/2017/01/DisCo-2019-_E-learning-_-Unlocking-the-Gate-of-Education-around-the-Globe_14conference-reader.pdf> ISBN 978-80-86302-85-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Inter-Academia 2018: Global Research and Education Inter-Academia: Recent Advances in Technology Research and Education. International Conference. Inter-Academia 2018: Global Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education : Proceedings of the 17th International Conference on Global Research and Education, 24.-27.9.2018, (Kaunas, Lithuania). 1st Edition. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. online [299 s.]. Dostupné na : <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-99834-3> ISBN 978-3-319-99833-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education. International Conference. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education : Proceedings of the 13th International Conference, Microsoft Prague, June 25 - 26, 2018 (Prague, Czech Republic). Reviewers: Dele Braimoh, Camacho Martí ... [et al.]. 1st Edition. Prague : Centre for Higher Education Studies, 2018. 445 s. online. ISBN 978-80-86302-83-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ICETA 2018: Emerging eLearning Technologies and Applications. International Conference. ICETA 2018: Emerging eLearning Technologies and Applications : Proceedings of the 16th International Conference, 15-16 November 2018, (Stary Smokovec, Slovakia). Danvers : Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, 2018. online [655 s.]. Dostupné na : <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8553665> ISBN 978-1-5386-7914-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Elektronnaja Kazaň 2018 : (informacionnyje technologii v sovremennom mire). Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy Jubilejnoj X Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii "Elektronnaja Kazaň 2018" (Informacionnyje technologii v sovremennom mire) : [24-25 aprelja 2018], Kazaň, [Rossija]. vypusk No 1(16),2018. Kazaň : Juniversum, 2018. 505 s. ISSN 2078-6980.
 7. HOŠOFF, Boris. Inštitucionálna pripravenosť na digitalizáciu a zmeny vonkajšieho prostredia. Recenzenti: Vladimír Gonda, Jana Šimonová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2018. 238 s. VEGA 2/0109/16. ISBN 978-80-7144-292-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. New Teaching Approaches in Technology. Reviewers: Alena Hašková, Jiří Dostál, Dirk Van Merode. 1st Edition. Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education, 2017. CD-ROM 261 s. ISBN 978-80-558-1149-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ICETA 2017. IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications. ICETA 2017 : proceedings : 15th IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications : october 26 - 27, 2017, Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. 1st ed. New York : IEEE, 2017. online [526 s.]. ISBN 978-1-5386-3294-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 233 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, svazek 6. ISBN 978-80-210-8818-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]