Výsledky vyhľadávania

 1. SERIK, Meruert - KULTAN, Jaroslav - KARELKHAN, N. The Creation of the Digital Resource with the Aid of Parallel Computing. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 327-337.
  článok

  článok

 2. DUGAS, Jaroslav - TARČA, Alexander - ZÁVADSKÝ, Cyril. Protiinfiltračné prostriedky a nástroje antivírusovej ochrany. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 126-136 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga et al. Informatika. Recenzenti: Štefan Žák, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [426 s.] [22,1 AH]. ISBN 978-80-225-4595-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 4. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita. Informatika. Recenzenti: Peter Markovič, Peter Mesároš. 2. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. [245 s.] [11,4 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-40-9. [Počet ex. : 15, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 5. SZABO, Ľuboslav et al. Intensity of ICT use by managers of agricultural enterprises. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 11, s. 485-492.
  článok

  článok

 6. HAGAROVÁ, Ráchel. FaceMedia - Google AdWords v offline svete. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 64-65. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 7. SLÁVIK, Štefan. Key.vi - Váš mobilný telefón je Váš kľúč do dverí. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 93-95. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 8. BOLEK, Vladimír. Práca s počítačom pre seniorov. Recenzenti: Anita Romanová, Vladimír Grežo. 1. vyd. Topolčany : Mesto Topolčany, 2015. 48 s. [3,11 AH]. ITMS 26120130055. ISBN 978-80-972088-9-9.
 9. POLÁČEK, Marian. IBM - história poprednej firmy v oblasti IT - 1. etapa. In Aktuálne výzvy informačnej spoločnosti 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4025-4, s. 23-27 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KNOŠKOVÁ, Ľubica - JURKOVIČOVÁ, Lujza. Návrh multimediálnej učebne pre potreby e-learningového vzdelávania. In Dnešní trendy inovací 4 : sborník z 5. mezinárodní vědecké konference a mezinárodního workshopu, 22.-23.5.2014, Brno, Česká republika. - Brno : B&M InterNets, 2014. ISBN 978-80-260-6151-9, s. 52-59. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok