Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Chip

  Chip : magazín o digitálních technologiích. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Burda Praha. 12x ročne. ISSN 1210-0684. Dostupné na : http://www.chip.cz
  časopis

  časopis

 2. Computer. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Czech News Center. 12x ročne. ISSN 1210-8790
  časopis

  časopis

 3. PC revue : technologický magazín. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Digital Visions. 10x ročne. ISSN 1335-0226. Dostupné na : http://www.pcrevue.sk
  časopis

  časopis

 4. 4.Click!

  Click! : jediná papírová nezbytnost v digitálním světě. Praha : Softwarové noviny. 12x ročne. ISSN 1801-2345. Dostupné na : http://clickmag.cz
  časopis

  časopis

 5. The Connection. North Canton : Programmer's Connection. Bez periodicity. ISSN 1045-7445
  časopis

  časopis

 6. Cena / výkon : počítačový čtrnáctideník. Brno : CCB. Dvojtýždenník. ISSN 1210-6186
  časopis

  časopis