Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Napĺňate svoj účel? : neviditeľný život združení a asociácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 28-31.
  článok

  článok

 2. JEDLIČKA, Petr. Statistika pojistného podvodu za rok 2019. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 40-41.
  článok

  článok

 3. DESANTI DANIELOWITZOVÁ, Nina. Doporučení evropských institucí v boji proti COVID-19. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 2, s. 12-14.
  článok

  článok

 4. JEDLIČKA, Petr. Statistika pojistného podvodu za rok 2018. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 5. JEDLIČKA, Petr. První statistické výsledky pojistného trhu za rok 2018. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 6. Kos sa stal príkladom, ako efektívne čeliť neočakávaným udalostiam. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. jeseň, s. 56-58.
  článok

  článok

 7. HOANG, Viet. Assessing the Agricultural Trade Complementarity of the Association of Southeast Asian Nations Countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 10, pp. 464-475.
  článok

  článok

 8. MESRŠMÍD, Jaroslav. Rostoucí vliv GFIA na světové pojišťovnictví. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 1, s. 33-37.
  článok

  článok

 9. JANDA, Ivo. Soutěžně-právní aspekty spolupráce a výměny informací v rámci sdružení podnikatelů. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2017. ISSN 2464-7381, 2017, č. 4, s. 13-17.
  článok

  článok

 10. Zvyšovanie výnosov zo základných bankových činností narazilo na strop. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 2, s. 14-17.
  článok

  článok