Výsledky vyhľadávania

 1. Jozef Orgonáš: Franchising ako moderná, ale osvedčená forma má v krajinách V4 perspektívu. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2018. ISSN 1338-2187, 21.3.2018, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 2. ZUEV, Vladimír I. - PANNAŤJE, Marija A. - KULTAN, Jaroslav. prof. Jurij Demirej. In Elektronnaja Kazaň 2018 : (informacionnyje technologii v sovremennom mire). Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy Jubilejnoj X Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii "Elektronnaja Kazaň 2018" (Informacionnyje technologii v sovremennom mire) : [24-25 aprelja 2018], Kazaň, [Rossija]. - Kazaň : Juniversum, 2018. ISSN 2078-6980, s. 7-8.
  článok

  článok

 3. KAMENÁROVÁ, Mária. Štandardy aktuárskej praxe. In Poistné rozhľady : odborný časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2018. ISSN 1335-1044, 2018, roč. 24, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok

 4. DRUGDOVÁ, Barbora. The Commercial Insurance and Commercial Insurance Market in the Slovak Republic. In Európska veda : vedecký časopis. - Podhájska : Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania. ISSN 2585-7738, 2018, č.2, s. 8-11.
  článok

  článok

 5. ŠKRINIAR, Pavel. Rozchod v sprostredkovaní : zákulisie a pohľad dvoch strán. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, január 2011, roč. 12, č. 1, s. 33. Dostupné na : <http://investor.hnonline.sk/firmyafinancie/c1-49700060-rozchod-v-sprostredkovani-zakulisie-a-pohlad-dvoch-stran>
  článok

  článok

 6. LITTVOVÁ, Veronika. Vzdelanostné kritériá znalca v podmienkach USA. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 307-312.
  článok

  článok

 7. DRUGDOVÁ, Barbora. Podnikové poistenie. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2011. 204 s. [10,4 AH]. ISBN 978-80-8106-036-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 8. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistenie podnikateľských rizík. Bratislava : ŠEVT, 2010. 164 s. [7,7 AH]. ISBN 978-80-8106-017-5. [Počet ex. : 7, z toho voľných 3, prezenčne 4]
 9. BUKOVOVÁ, Sylvia. Nadačné zdroje financovania organizácií tretieho sektora. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-9.
  článok

  článok

 10. ŠÚBERTOVÁ, Elena - GAJDOVÁ, Denisa. Analýza možných foriem kooperácie mikro a malých podnikov v Slovenskej republike. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2010. ISSN 1338-5127, 2010, roč. 2, č. 1, s. 52-61 online. VEGA 1/0330/08. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0182728/1_2010.pdf>
  článok

  článok