Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 44  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0003774 xknid^"
 1. MLYNÁR, Matúš. Modelovanie vývoja objemu úverov využitím ekonometrických metód : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2021. 58 s.
  kniha

  kniha

 2. HOMZOVÁ, Aneta. Využitie modelov panelových dát pri analýze vybraného ekonomického problému : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. BERNÁTHOVÁ, Nikoleta. Analýza a komparácia vývoja vo vybraných krajinách využitím ekonometrických metód : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2020. 95 s.
  kniha

  kniha

 4. BARÁNIKOVÁ, Dana. Využitie ekonometrického modelu pri optimalizácii : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 5. HOLAŇ, Marcus. Využitie umelých premenných v ekonometrickom modeli so zreteľom na modelovanie štrukturálnych zmien : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. LAUKOVÁ, Diana. Dynamická analýza spotreby obyvateľstva SR : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. DEPTOVÁ, Ľubomíra. Modelovanie trhu práce vo vybraných regiónoch : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. BREZOVSKÝ, Peter. Modelovanie makroekonomicých vzťahov využitím dynamických modelov : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠUBOVÁ, Emília. Aplikácia jednorovnicového ekonometrického modelu na konkrétny ekonomický problém (odhad ceny bytov) : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. PÖSOVÁ, Radka. Aplikácia jednorovnicového ekonometrického modelu v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha