Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 59  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0004115 xpca^"
 1. BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie. Recenzenti: Peter Knapik, Zuzana Silná. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 304 s. [27,62 AH]. Economics. VEGA 1/0897/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-89710-51-5. [Počet ex. : 32, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 2. RUŽEKOVÁ, Viera. [Alternatívy vývoja európskej integrácie]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 31, s. 484-486. Recenzia na: Alternatívy vývoja európskej integrácie / Zuzana Kittová a kolektív ; recenzentky: Viera Gavaľová, Anna Ďurfina ; editorky: Zuzana Kittová, Denisa Čiderová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3892-3.
  článok

  článok

 3. PÁSZTOROVÁ, Janka. [Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 26, s. 298-300. Recenzia na: Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky / Viera Ružeková, Elena Kašťáková, Zuzana Silná ; recenzenti: Peter Knapik, Martin Líner. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3791-9.
  článok

  článok

 4. BALÁŽ, Peter - HARVÁNEK, Lukáš. Uhlie a jeho pozícia v rozvojovej stratégii EÚ (SR). In Analýza energetického auditu - optimalizácia energetického mixu so zreteľom na ekonomické záujmy slovenskej firmy : záverečná správa z projektu inštitucionálneho výskumu č. 1/KMO/OF/2014 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3938-8, s. 7-28.
  článok

  článok

 5. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - DRÁB, Ján - HARVÁNEK, Lukáš. Zhodnotenie súčasného stavu uhoľného priemyslu na Slovensku a možnosti dovozu uhli z Ruska, Ukrajiny a ďalších krajín z pohľadu záujmu slovenských ekonomických subjektov. In Analýza energetického auditu - optimalizácia energetického mixu so zreteľom na ekonomické záujmy slovenskej firmy : záverečná správa z projektu inštitucionálneho výskumu č. 1/KMO/OF/2014 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3938-8, s. 29-48.
  článok

  článok

 6. RUŽEKOVÁ, Viera - DRÁB, Ján. Zhodnotenie súčasného stavu zásobovania SR zemným plynom. In Analýza energetického auditu - optimalizácia energetického mixu so zreteľom na ekonomické záujmy slovenskej firmy : záverečná správa z projektu inštitucionálneho výskumu č. 1/KMO/OF/2014 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3938-8, s. 49-84.
  článok

  článok

 7. ZÁBOJNÍK, Stanislav. Cenový vývoj elektrickej energie - makroekonomická úroveň a vplyv na rozhodovanie podnikateľských subjektov v SR a EÚ. In Analýza energetického auditu - optimalizácia energetického mixu so zreteľom na ekonomické záujmy slovenskej firmy : záverečná správa z projektu inštitucionálneho výskumu č. 1/KMO/OF/2014 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3938-8, s. 85-105.
  článok

  článok

 8. VARGOVÁ, Andrea. [Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2014. ISSN 1337-9313, 2014, roč. 6, č. 3, s. 68-69. Recenzia na: Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky / Viera Ružeková, Elena Kašťáková, Zuzana Silná ; recenzenti: Peter Knapik, Martin Líner. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3791-9.
  článok

  článok

 9. KITTOVÁ, Zuzana - SILNÁ, Zuzana. Stability of the Euro Area – Importance for Slovak Businesses and the OMT program. - Registrovaný: Web of Science. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. - 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 250-259 CD-ROM. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 10. SILNÁ, Zuzana - KITTOVÁ, Zuzana. International trade in conflict minerals: solutions for the EU regulatory framework. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 28, pp. 620-629.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.