Výsledky vyhľadávania

 1. ŠPERKOVÁ, Petra. Konkurencieschopnosť zahraničného obchodu SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 2. KURUCZOVÁ, Eva. Legislatívne a ekonomické aspekty korupcie na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠPERKOVÁ, Petra. Zahranično-obchodná politika EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. ORAVCOVÁ, Ivana. Sociálne podniky ako nástroj znižovania nezamestnanosti v SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2015. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. MITALA, Lukáš. Dlhová kríza v eurozóne : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2015. 79 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠTANCĽOVÁ, Adriana. Transnacionálne korporácie a ich úloha vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2014. 97 s.
  kniha

  kniha

 7. BIELIKOVÁ, Beata. Vplyv fiškálnej a monetárnej politiky na makroekonomickú rovnováhu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2014. 82 s.
  kniha

  kniha

 8. TKÁČIKOVÁ, Mária. Vplyv globálnej hospodárskej recesie na trh práce a zamestnanosť SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2014. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. SIVÁKOVÁ, Ivana. Transnacionálne korporácie a ich úloha v podmienkach globalizácie : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha

 10. JAVOROVÁ, Katarína. Dlhová kríza a možnosti jej riešenia v Eurozóne : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2014. 71 s.
  kniha

  kniha