Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Stres a time manažment. In Spravodajca pre HR manažérov a personalistov. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5992, 14.9.2016, č. 9, s. [1-2], [1,94 NS] online.
  článok

  článok

 2. THOMASOVÁ, Elena - SKORKOVÁ, Zuzana. Time Management of Slovak Managers. In International Journal of Economics, Finance and Management Sciences. - New York : Science Publishing Group, 2015. ISSN 2326-9561, 2015, vol. 3, no. 3, pp. 311-318 online.
  článok

  článok

 3. SKORKOVÁ, Zuzana. Princípy, techniky a nástroje efektívneho časového manažmentu. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia I. etapy grantového programu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4028-5, s. 82-92. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 4. SKORKOVÁ, Zuzana - THOMASOVÁ, Elena. Analýza zlodejov času v práci manažéra. In Manažment podnikania a vecí verejných : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO, 2013. ISBN 978-80-970759-3-4, s. 195-201.
  článok

  článok

 5. THOMASOVÁ, Elena. Časový manažment v práci manažéra. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. ISSN 1338-564X, 9.3.2012, [s. 1-2] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/casovy-manazment-v-praci-manazera-2-cast-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbR07t5ccZ4qw/?uri_view_type=4&PHPSESSID=3efced0b2df5b503c6fac1fc061d9950>
  článok

  článok

 6. THOMASOVÁ, Elena. Časový manažment v práci manažéra. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. ISSN 1338-564X, 24.2.2012, [s. 1-3] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/casovy-manazment-v-praci-manazera-1-cast-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbQ8Xs8XoQPjN/?PHPSESSID=511f4d6cbfd70f2012a3e5a56c2d3664>
  článok

  článok

 7. SKORKOVÁ, Zuzana. Individuálne predpoklady manažéra pre efektívny časový manažment. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-12].
  článok

  článok

 8. ALEXY, Július. Manažment času, rozvoj človeka a model ľudského myslenia. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, Marec 2011, roč. 4, č. 1, s. 84-94. VEGA 1/0516/10.
  článok

  článok

 9. SKORKOVÁ, Zuzana. Časový manažment pre projektových manažérov. In Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti : zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Komárno, 5.-6. september 2011. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2011. ISBN 978-80-8122-017-3, s. 993-1002.
  článok

  článok

 10. PIŠKANIN, Andrej et al. Manažment : klasické teórie a moderné trendy. Recenzenti: Koloman Ivanička, Miroslav Grznár. 1. vyd. Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, 2010. 345 s. [23 AH]. ISBN 978-80-89037-26-1.