Výsledky vyhľadávania

 1. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Návrh de lege ferenda a zápis do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, December 2019, roč. 27, č. 6, s. 29-31 online.
  článok

  článok

 2. VÁLEK, Juraj. Registračná povinnosť ako platca DPH v roku 2018. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 3, s. 12-17.
  článok

  článok

 3. VÁLEK, Juraj. Výklad § 7a zákona o DPH a registrácia na DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 30. marec 2017, roč. 13, č. 6, s. 5-6.
  článok

  článok

 4. VÁLEK, Juraj. Registrácia slovenských podnikateľov pre DPH v prípade obchodovania v rámci EÚ v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 30. jún 2016, roč. 12, č. 12, s. 4-6.
  článok

  článok

 5. RABATINOVÁ, Marcela. Prípady zrušenia registrácie pre DPH v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 16. máj 2016, roč. 12, č. 9, s. 4-6.
  článok

  článok

 6. RABATINOVÁ, Marcela. Odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri registrácii platiteľa DPH od 1 januára 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 28. január 2016, roč. 12, č. 1-2, s. 2-4.
  článok

  článok

 7. RABATINOVÁ, Marcela. Zmeny od 1. januára 2016 v daňovom priznaní k DPH a pri oneskorenej registrácii pre DPH. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 28. január 2016, roč. 12, č. 1-2, s. 4-6.
  článok

  článok

 8. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Európsky trh s poľnohospodárskymi výrobkami, potravinami a alkoholickými nápojmi registrovanými ako „Chránené označenie pôvodu“, „Chránené zemepisné označenie“ a „Tradičná zaručená špecialita“. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : tradičné a regionálne potraviny. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 105-110 [5,38 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 9. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Slovenské poľnohospodárske výrobky a potraviny registrované v európskej databáze DOOR ako „Chránené označenie pôvodu“, „Chránené zemepisné označenie“ a „Tradičná zaručená špecialita“. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : tradičné a regionálne potraviny. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 111-121 [8,95 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Legislatíva týkajúca sa označení pôvodu a zemepisných označení vín. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : tradičné a regionálne potraviny. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 122-125 [4,32 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok