Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Registračná povinnosť ako platca DPH v roku 2018. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 3, s. 12-17.
  článok

  článok

 2. VÁLEK, Juraj. Výklad § 7a zákona o DPH a registrácia na DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 30. marec 2017, roč. 13, č. 6, s. 5-6.
  článok

  článok

 3. VÁLEK, Juraj. Registrácia slovenských podnikateľov pre DPH v prípade obchodovania v rámci EÚ v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 30. jún 2016, roč. 12, č. 12, s. 4-6.
  článok

  článok

 4. RABATINOVÁ, Marcela. Prípady zrušenia registrácie pre DPH v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 16. máj 2016, roč. 12, č. 9, s. 4-6.
  článok

  článok

 5. RABATINOVÁ, Marcela. Odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri registrácii platiteľa DPH od 1 januára 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 28. január 2016, roč. 12, č. 1-2, s. 2-4.
  článok

  článok

 6. RABATINOVÁ, Marcela. Zmeny od 1. januára 2016 v daňovom priznaní k DPH a pri oneskorenej registrácii pre DPH. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 28. január 2016, roč. 12, č. 1-2, s. 4-6.
  článok

  článok

 7. VÁLEK, Juraj. Služby z hľadiska DPH. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 11, s. 145-151.
  článok

  článok

 8. VÁLEK, Juraj. Príklady uplatňovania zábezpeky na daň v roku 2016. In Dane práva a povinnosti : odborný mesačník z oblasti daňového práva. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-6360, 2016, roč. 6, č. 6, s. 7-8.
  článok

  článok

 9. VÁLEK, Juraj. Služby, ktoré si vyžadujú registráciu pre DPH v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 14.júl 2016, roč. 12, č. 13, s. 4-6.
  článok

  článok

 10. KARDOŠ, Peter. Ochrana vynálezov v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok