Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 26  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0005861 xpca^"
 1. FODRANOVÁ, Iveta. Obchod neohrozuje iba nedeľný zákaz. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2020. ISSN 1335-4701, 15. júna 2020, roč. 28, č. 113, s. [1-2] online.
  článok

  článok

 2. KITA, Jaroslav et al. Marketing spotreby. Recenzenti: Jan W. Wiktor, Róbert Štefko, Zdeněk Szczyrba. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Vydavateľstvo UK, 2019. 161 s. [10,3 AH]. APVV-16-0232, VEGA 2/0113/19, VEGA 1/0066/18. ISBN 978-80-223-4773-0. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 3. KRIŽAN, František et al. From School Benches Straight To Retirement? Similarities and Differences in the Shopping Behavior of Teenagers and Seniors in Bratislava, Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Moravian Geographical Reports : international, fully peer-reviewed journal. - Brno : The Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2018, vol. 26, no. 3, pp. 199-209 online. APVV-16-0232, APVV-15-0184, MUNI/A/0994/2017.
  článok

  článok

 4. KRIŽAN, František et al. Spatial Distribution of Consumer Preferences: Case Study of Shopping Malls in Bratislava. - Registrovaný: Scopus. In Theoretical an Empirical Researches in Urban Management. - Bucharest : Academy of Economic Studies Bucharest. ISSN 2065-3921, 2018, vol. 13, no. 1, pp. 13-21 online. VEGA 1/0066/18, VEGA 1/0282/15, APVV-16-0232.
  článok

  článok

 5. LIESKOVSKÁ, Vanda. Světová a evropská nákupní centra nové generace. In Management obchodu pro prezenční a kombinovanou formu studia. - Mladá Boleslav : ŠKODA AUTO Vysoká škola, 2017. ISBN 978-80-87042-65-6, s. 90-101.
  článok

  článok

 6. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia. Nákupné centrá a zážitkový marketing. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 1, s. 27-34. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 7. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - HESKOVÁ, Marie. Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky. Recenzovali: Mária Dzurová, Jozef Gajdoš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [204 s., 13,18 AH]. VEGA 1/0376/17. ISBN 978-80-225-4452-8.
  Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky

  elektronická kniha

 8. KRIŽAN, František et al. Heterogeneity of Shopping Centers' Attractiveness in Bratislava. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Geographia Technica : an International Journal for the Progress of Scientific Geography. - Cluj : Cluj University Press. ISSN 2065-4421, 2016, vol. 11, no. 2, pp. 61-68. VEGA 1/0082/15, VEGA 1/0540/16.
  článok

  článok

 9. CHOMOVÁ, Katarína. Nástroje na poddporu konceptu trvalej udržateľnosti pre maloobchodníkov v rámci dodávateľských reťazcov. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4157-2, s. 7-19. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 10. KRIŽAN, František et al. Nákupné centrá v Bratislave a atribúty, ovplyvňujúce preferencie spotrebiteľov. - Registrovaný: Scopus. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2015. ISSN 0016-7193, 2015, roč. 67, č. 4, s. 341-357 online. VEGA 1/0082/15.
  článok

  článok