Výsledky vyhľadávania

  1. Zákony V/2018 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí : rozpočtové pravidlá : verejný záujem : školský zákon : zákon o obecnom zriadení : samosprávne kraje : financovanie škôl : zákon o štátnej službe : zákon o e-Governmente. Žilina : Poradca, 2018. 560 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  2. Behavioural Insights for Public Integrity : Harnessing the Human Factor to Counter Corruption. Paris : OECD, 2018. 60 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-for-public-integrity_9789264297067-en> ISBN 978-92-64-29705-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Zákony V/2017 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí : rozpočtové pravidlá : verejný záujem : školský zákon : zákon o obecnom zriadení : samosprávne kraje : financovanie škôl : zákon o štátnej službe : zákon o e-Governmente. Žilina : Poradca, 2017. 488 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. VITÁLIŠOVÁ, Katarína et al. Verejná politika a úloha občana v nej. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 165 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1248-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. Making Decentralisation Work in Chile : Towards Stronger Municipalities. Paris : OECD, 2017. 484 s. OECD Multi-level Governance Studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/making-decentralisation-work-in-chile_9789264279049-en> ISBN 978-92-64-27903-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. OECD Integrity Review of Coahuila, Mexico : Restoring Trust Through an Integrity System. Paris : OECD, 2017. 194 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-coahuila-mexico_9789264283091-en> ISBN 978-92-64-28308-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. HOLCOMBE, Randall G. Advanced introduction to public choice. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. 155 s. Elgar advanced introduction. ISBN 978-1-78536-206-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  8. POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha : C.H.BECK, 2016. 309 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/kV92ab1GZ1> ISBN 978-80-7400-591-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  9. Zákony V/2016 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2016 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí : rozpočtové pravidlá : verejný záujem : zákon o štátnej službe : školský zákon : financovanie škôl : zákon o obecnom zriadení : samosprávne kraje : podpora regionálneho rozvoja. Žilina : Poradca, 2016. 488 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Zákony V/2015 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2015 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí : rozpočtové pravidlá : verejný záujem : zákon o štátnej službe : školský zákon : financovanie škôl : zákon o obecnom zriadení : samosprávne kraje. Žilina : Poradca, 2015. 472 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]