Výsledky vyhľadávania

 1. KYTOŠOVÁ, Janka. Návrhy a odporúčania pre zlepšenie vnímania celosvetových módnych značiek slovenskými spotrebiteľmi (Generáciou Y) : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 90 s.
  kniha

  kniha

 2. KULTANOVÁ, Ivana. Návrh netradičných foriem marketingovej komunikácie pre značku Ekotopfilm : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 67 s.
  kniha

  kniha

 3. MORNÁR, Martin. Vplyv interkultúrnych rozdielov na komunikáciu a pozicioning značky : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 58 s.
  kniha

  kniha

 4. UHRINOVÁ, Martina. Návrh komunikačnej kampane pre uvedenie značky na trh : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 85 s.
  kniha

  kniha

 5. MAJTÁNOVÁ, Daniela. Návrhy a odporúčania na efektívny komunikačný mix pre spoločnosť KOVAL systems, a.s. pôsobiacu na priemyselnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. KATERINČINOVÁ, Eva. Návrhy a odporúčania pre zlepšenie marketingovej komunikácie pre vybrané maloobchodné reťazce na sociálnych sieťach Facebook a Instagram : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. PROČKO, Michal. Návrh efektívnej on-line aplikácie. Aplikácia ako nástroj premeny návštevníka na lojálneho zákazníka : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. BALÁŽOVÁ, Michaela. Návrhy a odporúčania pre zlepšenie marketingovej komunikácie pre rodinný podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 61 s.
  kniha

  kniha

 9. HORIL, Michal. Návrh mobilnej aplikácie ako prostriedku pre zvýšenie návštevnosti fitnescentra : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. KLIMČÍKOVÁ, Eva. Motivácia zamestnancov – Kľúč k úspechu. Návrhy a odporúčania pre manažérov hotela prostredníctvom zvyšovania motivácie zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 59 s.
  kniha

  kniha