Výsledky vyhľadávania

 1. ALLAN, Barbara. The No-Nonsense Guide to Leadership, Management and Teamwork. London : Facet Publishing, 2019. 245 s. ISBN 978-1-78330-396-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ESPM 2018. International Scientific Worskshop Engineering Sciences and Production Management. Engineering Sciences and Production Management 2018 : Proceedings from the International Scientific Workshop, 17.-18.1.2019, (Tatranská Lomnica, Slovakia). Editors: Milan Majerník, Naqibullah Daneshjo, Jana Chovancová. 1st Edition. Košice : Pro Enviro, 2019. [70 s.]. ISBN 978-80-89721-45-0.
 3. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. Editori: Janka Bursová, Michal Hanák. 1. vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. online 175 s. ISBN 978-80-906993-0-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. BEREC Annual Reports 2017 : Body of European Regulators for Electronic Communications. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 92 s. ISBN 978-92-95204-22-5. ISSN 2363-2224. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ORIEŠKA, Ján et al. Kultúra prejavu. Recenzenti: Marián Gúčik, Miroslav Dobrota. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 193 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1451-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. Public Procurement for Innovation : Good Practices and Strategies. Paris : OECD, 2017. 180 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/public-procurement-for-innovation_9789264265820-en> ISBN 978-92-64-26581-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. NEWMAN, Amy. Business communication : in person, in print, online. 10th ed. Boston : Cengage Learning, 2016. xix, 505 s. ISBN 978-1-305-50064-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. AULA, Pekka - HEINONEN, Jouni. The reputable firm : how digitalization of communication is revolutionizing reputation management. Cham : Springer, 2016. xii, 214 s. Management for Professionals. ISBN 978-3-319-22007-9. ISSN 2192-8096. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace : jak komunikovat na našem trhu. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016. 221 s. ISBN 978-80-247-5769-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. LOCKER, Kitty O. - KIENZLER, Donna S. Business and administrative communication. 11th ed. New York : McGraw Hill-Education, 2015. 726 s. Learnsmart. ISBN 978-1-25-909565-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]