Výsledky vyhľadávania

 1. CIMA Fundamentals of Financial Accounting (Subject BA3) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 654 s. ISBN 978-1-78740-488-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 2. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 3. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. KAJANOVÁ, Jana. Podvojné účtovníctvo : vybrané účtovné prípady. 2. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2016. 167 s. ISBN 978-80-89553-40-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ŠTEKER, Karel - OTRUSINOVÁ, Milana. Jak číst účetní výkazy : základy českého účetnictví a výkaznictví. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, 2016. 284 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0048-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 3. štvrťrok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 1. štvrťrok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 14 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 2. štvrťrok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha