Výsledky vyhľadávania

 1. TATAŁA, Marek. Freedom-Loving People Should Defend the Rule of Law in Poland. In 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 70-85.
  článok

  článok


 2. ŠUKALOVÁ, Viera. Nekalé praktiky - pravidlá pre oznamovanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 53-54.
  článok

  článok


 3. KLOBUCKÝ, Robert - ČENTÉŠ, Jozef. Alternatívne tresty za drogové trestné činy na Slovensku: restoratívna spravodlivosť v praxi. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 2, s. 238-240.
  článok

  článok


 4. ČERVENKOVÁ, Alena. 7 způsobů, jak být ve firemním prostředí spravedlivý. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 5, s. 6-7.
  článok

  článok


 5. ELIÁŠ, Karel. Právní slušnost (ekvita) a soukromé právo. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 4, s. 337-360.
  článok

  článok


 6. ALEXY, Július. Etický a sociálny prístup v manažmente. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, september 2013, roč. 1, č. 3, s. 15-26 online. VEGA 1/0103/12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177229/3_vydanie_seo.pdf>
  článok

  článok


 7. LEŠKO, Marián. Hvízdanie pod ochranou. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 7. marca 2013, roč. 23, č. 9, s. 24-25.
  článok

  článok


 8. PALOVIČOVÁ, Zuzana. Senova teória spravodlivosti. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013. ISSN 0046-385X, 2013, roč. 68, č. 4, s. 265-275.
  článok

  článok


 9. NAVRÁTIL, Jiří. Od represe k demobilizaci? Vývoj hnutí za globální spravedlnost v západních zemích mezi lety 2001 až 2008. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2012. ISSN 0049-1225, 2012, roč. 44, č. 2, s. 179-211.
  článok

  článok


 10. Slúžiť občanom: stále máme čo zlepšovať. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2012. ISSN 1337-2459, 2012, roč. 5, č. august, s. 8-9.
  článok

  článok