Výsledky vyhľadávania

 1. JURČÍKOVÁ, Božena - MEČÁR, Miroslav. Nové aspekty podania dodatočného daňového priznania od 1.1.2016. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 8, s. 62-86.
  článok

  článok

 2. JURČÍKOVÁ, Božena - MEČÁR, Miroslav. Vyhotovenie čiastkového protokolu na vrátenie časti nadmerného odpočtu z neukončenej daňovej kontroly. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 4, s. 26-31.
  článok

  článok

 3. JURČÍKOVÁ, Božena - MEČÁR, Miroslav. K novelám daňového poriadku účinných od 1. januára 2016. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 1, s. 20-28.
  článok

  článok

 4. KLABNÍKOVÁ, Klára. Informácia k novelám daňového poriadku účinných od 1. januára 2015 a od 1. júla 2015. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, č. 1, s. 17-25.
  článok

  článok

 5. JURČÍKOVÁ, Božena - MEČÁR, Miroslav. Informácia k novelám Zákona o používaní ERP a Vyhlášky s účinnosťou od 1. januára 2015 a od apríla 2015. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, č. 2, s. 26-34.
  článok

  článok

 6. MEČÁR, Miroslav - JURČÍKOVÁ, Božena. Výpoveď svedka ako dôkaz pri správe daní. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, č. 6, s. 7-12.
  článok

  článok

 7. MEČÁR, Miroslav. K novelám zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 12, s. 17-18.
  článok

  článok

 8. KLABNÍKOVÁ, Klára - MEČÁR, Miroslav. Minimálna daň / daňová licencia v otázkach a odpovediach. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1335-7034, 2015, roč. 20, č. 6, s. 18-23.
  článok

  článok

 9. MEČÁR, Miroslav - JURČÍKOVÁ, Božena. K problematike nulitného rozhodnutia a k oprave chýb a iných zrejmých nesprávností rozhodnutia podľa daňového poriadku. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, č. 7-8, s. 39-45.
  článok

  článok

 10. MEČÁR, Miroslav - KLABNÍKOVÁ, Klára. Problematika daňovej licencie, resp. minimálnej dane v otázkach a odpovediach. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, č. 9, s. 13-14.
  článok

  článok