Výsledky vyhľadávania

 1. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Historický pohľad na používanie internetu ako komunikačného nástroja. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. ISBN 978-80-906993-2-8, s. 188-194. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 2. BELÁŇOVÁ, Benita. Internet ako komunikačný nástroj zvyšujúci konkurencieschonosť malých a stedných podnikov SR. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. ISBN 978-80-906993-2-8, s. 7-19. VEGA 1/0309/18, VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 3. SZARKOVÁ, Miroslava. Zmeny vo vnútropodnikovom komunikačnom prostredí malých a stredných podnikov pôsobiacich v SR. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. ISBN 978-80-906993-2-8, s. 229-242. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 4. BELÁŇOVÁ, Benita. GDPR a možnosti jej aplikácie v podmienkach malých a stredných podnikov pôsobiacich v SR. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. ISBN 978-80-906993-0-4, s. 13-29 online.
  článok

  článok

 5. SZARKOVÁ, Miroslava. Rozvoj manažérskych interkultúrnych komunikačných zručností. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. ISBN 978-80-906993-0-4, s. 211-225 online.
  článok

  článok

 6. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Komunikácia podniku prostredníctvom sociálnych sietí za účelom budovania značky zamestnávateľa. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. ISBN 978-80-906993-0-4, s. 164-174 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 7. BEBIAKOVÁ, Dáša et al. Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti. Recenzenti: Miroslav Mečár, Peter Knapik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 94 s. [6,38 AH]. I-15-107-00. ISBN 978-80-225-4215-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 8. KOVALEV, Andrej. Strategické smerovanie podniku : vybrané kapitoly. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2012. 116 s. [6,75 AH]. ISBN 978-80-89553-03-7.
 9. MATEÁŠOVÁ, Martina et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : august 2012. 3/2012. Ročník II. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [130 s. 1,333 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.
 10. MELUCHOVÁ, Jitka et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : máj 2012. 2/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [76 s. 2,5 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.